Lab HTMLa i Javy, zadanie 2

Drugie zadanie z nowego przedmiotu, Laboratorium HTML i Java brzmiało następująco:

 Napisz klasę implementującą zbiór liczb całkowitych. Przy tworzeniu obiektów tej klasy, użytkownik podaje z jakiego zakresu liczb będą elementy tego zbioru (dla uproszczenia zakładamy, że to przedział o dolnej granicy 0) oraz ile wynosi maksymalna liczba elementów w zbiorze. Zbiór powinien mieć typowe operacje:

  * dodaj element,
  * usuń element,
  * podaj rozmiar,
  * sprawdź czy zadana liczba należy do zbioru,
  * podaj napis będący tekstową reprezentacją zbioru (toString).

W swojej implementacji zbioru:

  * użyj tablic,
  * sygnalizuj zgłoszeniem wyjątku przekroczenie maksymalnej liczności zbioru,
  * użyj statycznej metody produkującej, by na podstawie parametrów dostarczyć właściwą implementację zbioru (wektor charakterystyczny albo posortowana tablica).

A oto rozwiązanie:
Lab HTML i Java zadanie 2

Leave a Reply