Lab obiektowy Zad 3

Zadanie numer 3 laboratorium programowania obiektowego:

Laboratorium programowania obiektowego
Zadanie zaliczeniowe 3
Homer Simpson pracuje w elektrowni atomowej. W zajmowanym przez niego pokoju zacięły się drzwi. Jest godzina 16. Homer musi wyjść z pracy za 10 minut, jeśli chce zdążyć do domu na transmisję meczu.
Pokój ma rozmiary 20 na 20 (metrów) - składa się z 400 pól rozmiaru 1 na 1. Dla uproszczenia zakładamy, że wszystko, co się w nim znajduje, w tym także Homer, zajmuje powierzchnię 1 metr na 1 metr. Położenie przedmiotów w pokoju określać będziemy, podając jako współrzędne parę liczb 1..20. Ściany okalające pomieszczenie mają współrzędne (1,?), (20,?), (?,1), (?,20) gdzie ? reprezentuje dowolną liczbę z przedziału 1..20. Wyjątkiem od powyższej reguły jest pole o współrzędnych (1,10), na którym znajdują się (zatrzaśnięte) drzwi.
Na każdym polu może się znajdować tylko jeden przedmiot. 
We wszystkich przypadkach, w których będziemy mówili o odległości dwu punktów, będziemy mieli na myśli odległość liczoną w tzw. metryce miejskiej, w której odległość punktów (a,b) i (c,d) jest równa abs(a-c)+abs(b-d). 
Oprócz ścian zewnętrznych, drzwi i Homera w polu gry znajdują się ściany wewnętrzne, skrzynie, puszki piwa, pączki oraz trzy rodzaje materiałów rozszczepialnych: Mars, Jowisz i Saturn.
Homer na zawartość pomieszczenia może wpływać na dwa sposoby - przesuwając znajdujące się w nim przedmioty oraz wysadzając je. Przesuwać może dowolne przedmioty z wyjątkiem ścian, drzwi, puszek piwa i pączków. Każdy przedmiot, po przesunięciu, przenosi się na sąsiednie pole, o ile jest puste.
Oprócz możliwości przesuwania przedmiotów w pomieszczeniu, Homer może powodować eksplozje. Każdy wybuch, do jakiego dojdzie, ma określoną siłę, wyrażoną liczbą całkowitą większą od zera. Przedmioty albo są całkowicie odporne na wybuchy, albo mają wytrzymałość wyrażoną liczbą całkowitą, również większą od zera. Wybuch o sile N niszczy wszystko w odległości N od wybuchającego przedmiotu (lub przedmiotów), czego wytrzymałość jest mniejsza bądź równa N. Pączki, jako jedyne, po znalezieniu się w polu wybuchu same wybuchają (z właściwą sobie siłą), a więc mogą powodować wybuchy łańcuchowo.
Wytrzymałość na wybuchy przedmiotów (w tym także wytrzymałość Homera oraz materiałów rozszczepialnych) jest równa 1 za wyjątkiem ścian zewnętrznych, które są niezniszczalne oraz ścian wewnętrznych i drzwi, dla których jest równa 2. 
Każdy z materiałów rozszczepialnych ma pewne cechy szczególne: 

*	Mars, gdy znajdzie się w polu wybuchu o sile większej bądź równej 1, ulega zniszczeniu, ale nie wybucha. 
*	Po zetknięciu dwu lub więcej porcji Jowiszu (tj. umieszczeniu ich na polach odległych o 1) i tym samym przekroczeniu masy krytycznej, po 5 sekundach wybuchają one z siłą 2. 
*	Przekroczenie masy krytycznej Saturnu i wybuch po 5 sekundach z siłą 2 następuje po zetknięciu ze sobą 3 lub więcej jego porcji. 
*	Jeżeli porcja Saturnu znajdzie się w polu wybuchu o sile większej bądź równej 1, przekształca się w porcję Jowiszu, która w wyniku tego wybuchu nie zostanie zniszczona. Może ona wejść w reakcję z sąsiadującymi pierwiastami lub zostać później wykorzystana przez Homera. 
*	Po zetknięciu jednej porcji Jowiszu i jednej porcji Saturnu obie się dematerializują (znikają).

Homer może również powodować wybuchy przy użyciu eksplodujących pączków. Ma ich przy sobie 5 sztuk, jest ich też trochę rozrzuconych po pomieszczeniu. By podnieść pączek, wystarczy wejść na pole, na którym się znajduje. 
Pączek, który jest w rękach Homera, może zostać odbezpieczony i porzucony przez niego. Jeśli tak się stanie, wybuchnie z siłą 1 w 20 sekund po porzuceniu. 
Pączek odbezpieczony i porzucony przez Homera może zostać przez niego podniesiony i zabezpieczony przez ponowne wejście na pole, na którym się znajduje.
Czas gry wynosi 10 wirtualnych minut. Homer na przejście z jednego pola na drugie potrzebuje 1 sekundy. Wyjątkiem są pola zawierające puszkę piwa - Homer spędza na nich 30 sekund pijąc piwo. Ponieważ jest to czas wirtualny, gracz nie musi czekać pół minuty, a jedynie odpowiedni licznik zostaje zwiększony. Po wypiciu, Homer może kontynuować pracę, a puszka piwa znika. Przepchnięcie czegokolwiek na sąsiednie pole zajmuje Homerowi 5 sekund. Jesli Homer nie porusza się, czas nie płynie.
Wybuch następuje w chwili, gdy zajdą okoliczności wywołujące go i trwa 0 sekund, podobnie reakcje pierwiastków rozszczepialnych.
Gdyby w jakiejś chwili były okoliczności pozwalające na zajście kilku zdarzeń, wówczas najwyższy priorytet ma połączenie się kilku porcji pierwiastka i eksplozja na skutek osiągnięcia masy krytycznej. Jeżeli może zajść jedno z kilku zjawisk o tym samym priorytecie, wybór między nimi jest dowolny.
Celem gry jest zniszczenie drzwi i opuszczenie przez nie pomieszczenia w czasie nie dłuższym, niż 10 minut. Początkowy stan pokoju można przyjąć dowolny.
Użytkownik steruje Homerem, wpisując polecenia w postaci tekstowej, np. ?g? oznaczające ?przejdź w górę? itp. Jeżeli na polu w kierunku, w którym chcemy przesunąć Homera, znajduje się przedmiot przesuwalny, oprócz przemieszczenia naszego bohatera nastąpi przesunięcie przedmiotu o jedno pole, oczywiście pod warunkiem, że miejsce na które przedmiot przesuwamy jest puste. Wejście na pole, na którym znajduje się pączek, powoduje zabranie go. 
Napisz w języku Java grę opartą na powyższym scenariuszu. Program powinien być zapisany obiektowo, w szczególności powinien umożliwiać łatwe dodawanie nowych rodzajów przedmiotów a także modyfikowanie parametrów istniejących.
Program może wczytywać polecenia gracza ze standardowego wejścia i wypisywać stan planszy na standardowe wyjście.

A oto rozwiązanie:

Lab obbiektowy 3

Programowanie obiektowe zadanie 2

Zadanie zaliczeniowe z laboratorium programowania obiektowego

Laboratorium programowania obiektowego
Zadanie zaliczeniowe 2
termin oddawania rozwiazan: 9 czerwca 2008

Bezszachy sa wariantem gry w szachy. Gra prowadzona jest przez dwoch graczy,
nazywanych dalej bialym i czarnym, na szachownicy 8 na 8, za pomoca bierek
szachowych. Poczatkowe ustawienie figur na szachownicy jest takie samo, jak
w zwyklych szachach. Pionkow w bezszachach nie uzywa sie.

Gracze wykonuja na przemian po jednym ruchu, zaczynajac od gracza bialego.

Figury bezszachowe poruszaja sie po szachownicy tak samo, jak szachowe.
Jedynym wyjatkiem jest brak mozliwosci roszady.

W bezszachach, w odroznieniu od szachow, nie istnieja pojecia szachu i mata.
Zabicie krola nie powoduje zakonczenia gry.

Gra konczy sie zwyciestwem jednego z graczy, gdy uda mu sie zabic wszystkie
bierki przeciwnika. Gra konczy sie remisem, gdy gracz nie moze wykonac
zadnego legalnego ruchu, choc pozostaly mu bierki. Remis oglaszamy rowniez,
gdy gracze wykonaja 1000 ruchow (po 500 ruchow kazdego gracza).

Napisz w C++ program, ktory przeprowadzi partie bezszachow miedzy para
graczy:

* losowym, ktory za kazdym razem losowo wybiera jeden z dozwolonych w danej
chwili ruchow. Wybor kazdego z legalnych ruchow powinien byc rownie
prawdopodobny. Jesli np. gracz ma dwie bierki i jedna z nich moze wykonac
10 legalnych ruchow, a druga 5, to prawdopodobienstwo ruchu pierwsza bierka
powinno byc dwa razy wieksze, niz druga.

* leniwym, ktory sposrod bierek, ktorymi moze sie ruszyc wybiera ta, ktora
znajduje sie najblizej jego krawedzi szachownicy (wiersz pierwszy dla bialego,
osmy dla czarnego). Jesli wybrana bierka gracz moze wykonac bicie, robi to,
jesli nie, wykonuje nia losowy ruch.

Program powinien ruszac sie za obu graczy i, po kazdym ruchu, wypisywac
na wyjscie stan szachownicy. Na zakonczenie partii nalezy wypisac informacje
o wyniku - kto wygral, czy byl remis.

Informacje dla osob, ktore nie znaja zasad gry w szachy:

Poslugujemy sie piecioma rodzajami figur:

* wieza - moze sie przesuwac po wierszu lub kolumnie szachownicy
* goniec - moze sie przesuwac po przekatnych szachownicy
* hetman - moze wykonywac ruchy takie, jak wieza lub goniec
* krol - moze wykonac ruch na jedno z sasiednich pol, takze po przekatnej
* skoczek - moze wykonac ruch, zmieniajac numer wiersza o 2 a kolumny o 1,
 lub na odwrot. Jest jedyna bierka, ktora moze "przeskoczyc" nad innymi.

Jesli na polu, na ktore przestawiamy bierke, jest bierka przeciwnika, zabijamy
ja, czyli zdejmujemy z szachownicy.

Poczatkowo na szachownicy w pierwszym wierszu sa figury gracza bialego,
kolejno: wieza, skoczek, goniec, hetman, krol, goniec, skoczek, wieza.
W ostatnim wierszu znajduja sie figury gracza czarnego, w tej samej
kolejnosci.

Uwaga 1: zadanie trzeba rozwiazac obiektowo. Nalezy unikac powtarzania kodu
lub pisania wielokrotnie podobnych fragmentow.

Uwaga 2: hierarchia klas powinna umozliwiac latwe rozszerzenie o nowe
rodzaje bierek i graczy.

Pytania do tresci zadania prosze kierowac na adres:

zaroda@mimuw.edu.pl

A oto rozwiązanie:

#include 
#include 
#include 
#include 
#include using namespace std;

class Pionek;
class Gracz;


//struktura przechowujaca mozliwy ruch.
typedef struct Ruch{
	Pionek* pionek;
	int x; //Wiersz docelowy
	int y; //Kolumna docelowa
	int bicie; //Czy bicie.
} Ruch;

//dlugosc boku planszy
#define ROZMIAR_PLANSZY 8
//Nadklasa dla Gracza.
class Gracz {
	protected:
		char nawias_start;	//Poczatek nawiasu zaznaczajacego gracza
		char nawias_stop;	// Koniec tegoz.
	
	public:
		vector Pionki;	//Pionki gracza pozostajace na planszy
		string nazwa_gracza;	//Nazwa gracza.
		void Usun(Pionek*);		//Usuwa pionek z listy pionkow.
		void inicjuj(string nazwa_gracza,char nawias_start,char nawias_stop);
		virtual int Ruch(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY]);	//Rusza graczem
		string Wypisz(string pionek);									// Wypisuje pionek gracza
		int WykonajRuch(struct Ruch rusz,Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY]);	// Fizycznie wykonuje ruch
};


//nadklasa dla pionka
class Pionek
{
	public:
		int x; //wiersz planszy
		int y;//kolumna planszy
		int WyprobujRuch(vector* ruchy,Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY],int x,int y);
		Gracz* gracz;
		virtual vector MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY]);	//Mozliwe ruchy pionka
		void Zbij();	//Usuwa pionek
		void inicjuj(int i,int j,Gracz* gracz);
		string nazwa;
		virtual string Wypisz();
};

// klasa główna - gra
class Gra 
{

	private:
		int numer_ruchu;
		int ograniczenie;		//Ograniczenie na ilosc ruchow.
		Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY];
		Gracz* gracz1;
		Gracz* gracz2;
	public:
		Gra(Gracz* gracz1,Gracz* gracz2,int ograniczenie)
		{
			this->gracz1=gracz1;
			this->gracz2=gracz2;
			this->ograniczenie=ograniczenie;

			for(int i=0;i<ROZMIAR_PLANSZY;i++)
			{
				for(int j=0;j<ROZMIAR_PLANSZY;j++)
				{
					plansza[i][j]=NULL;
				}
			}
			
			// umieszczanie pionkow na planszy.
			
			for(unsigned int i=0;i Pionki.size(); i++)
			{
				plansza[gracz1->Pionki.at(i)->x][gracz1->Pionki.at(i)->y]=gracz1->Pionki.at(i);
			}

			for(unsigned int i=0;i Pionki.size(); i++)
			{
				plansza[gracz2->Pionki.at(i)->x][gracz2->Pionki.at(i)->y]=gracz2->Pionki.at(i);
			}
			//pionki umieszczone.
			
		}
		int Ruch();
		void Wypisz(); //Wypisuje stan planszy
};// Metody GRA

	int Gra::Ruch()
			{

				cout << "Ruch " << numer_ruchu << ": n";

				if((numer_ruchu Ruch(plansza) && gracz2->Ruch(plansza))
				{
					Wypisz();
					numer_ruchu++;

					if(gracz1->Pionki.size()==0)
					{
						//wygral gracz 2.
						cout << "Wygral gracz '" <nazwa_gracza <Pionki.size()==0)
					{
						//wygral gracz 1.
						cout << "Wygral gracz '" <nazwa_gracza << "' Gratulacje! n";
						return 0;
					}
					else
					{
						//Gramy dalej
						return 1;
					}
				}
				else
				{
					cout << "REMIS!! n";
					return 0;
				}
			}

			
	void Gra::Wypisz() //Wypisuje stan planszy
			{
				int i,j,k;
				
				cout << "nn";
				
				//gorna sciana planszy
				cout << "#";
				for(k=0;k<ROZMIAR_PLANSZY;k++)
				{
					cout <<"##"<< k+1 <<"###";
				}
				
				
				//kolejne wiersze planszy
				for (i=0;i<ROZMIAR_PLANSZY;i++)
				{
					cout << "n#";
					for(k=0;k<ROZMIAR_PLANSZY;k++)
					{
						cout <<"   #";
					}
					cout << "n"<< (char)('A'+i);
					
					for(j=0;j<ROZMIAR_PLANSZY;j++)
					{
						cout<<' ';
						
						if(plansza[i][j]!=NULL)
						{
							//jest tu jakis pionek.
							cout <Wypisz();
						}
						else
						{
							cout << "  ";
						}

						cout << " #";
					}
					
					cout << "n#";
					for(k=0;k<ROZMIAR_PLANSZY;k++)
					{
						cout <<"   #";
					}

					cout << 'n';
					
					for(k=0;k<ROZMIAR_PLANSZY;k++)
					{
						cout <<"######";
					}
					cout << "#";
				}
				
				cout <nazwa_gracza=nazwa_gracza;
			this->nawias_start=nawias_start;
			this->nawias_stop=nawias_stop;
		}

	int Gracz::WykonajRuch(struct Ruch rusz,Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY])
			{	//przesuwa pionek, na razie bez bicia.
				
				string bicie="";

				if(plansza[rusz.x][rusz.y]!=NULL)
				{
					//Cos tu jest. Zakladam ze bicie.
					plansza[rusz.x][rusz.y]->Zbij();
					bicie=" (bicie)";
				}

				cout << "Gracz '"<nazwa_gracza <<"': "<nazwa <<" z [" <x) <y+1 <<"] na [" << (char)('A'+rusz.x) << rusz.y+1 <<"]"<< bicie <x][rusz.pionek->y]=NULL;
				rusz.pionek->x=rusz.x;
				rusz.pionek->y=rusz.y;

				return 1;
			}

	void Gracz::Usun(Pionek* pionek)
			{	//Usuwa pionek z listy.
				unsigned int i=0;

				while((i Pionki.size())&&(this->Pionki.at(i)!=pionek))
				{
					i++;
				}

				if(i Pionki.size())
				{
					//znaleziono
					//usuwamy.
					this->Pionki.erase(this->Pionki.begin()+i,this->Pionki.begin()+i+1);
				}
			}


	string Gracz::Wypisz(string pionek)
			{
				string wynik="";
				wynik=nawias_start+pionek+nawias_stop;
				return wynik;
			}


//Koniec metod GRACZ
//METODY PIONEK
	vector Pionek::MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY])
	{
		vector zwroc;
		//Bez tego linker g++ się sypie.
		return zwroc;
	}

	void Pionek::inicjuj(int i,int j,Gracz* gracz)
		{
			this->x=i;
			this->y=j;
			this->gracz=gracz;
			gracz->Pionki.push_back(this);
		}
	string Pionek::Wypisz()
		{
			return gracz->Wypisz("|");
		}

	void Pionek::Zbij()
		{
			//Jak nietrudno się domyślić zbija pionek.
			this->gracz->Usun(this);
		}


	int Pionek::WyprobujRuch(vector* ruchy,Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY],int i,int j)
	{

		Ruch gdzie;
 		if((i>=ROZMIAR_PLANSZY)||(i=ROZMIAR_PLANSZY)||(jpush_back(gdzie);
			return 1;
	
		}
		else if(plansza[i][j]->gracz!=this->gracz)
		{
			//Obcy gracz
			gdzie.pionek=this;
			gdzie.x=i;
			gdzie.y=j;
			gdzie.bicie=1;
			ruchy->push_back(gdzie);
			return 0;
		}
		else
		{
			return 0;
		}

	}

//Koniec metod pionek.
// Wszystkie nadklasy zostaly zadeklarowane. Teraz zrobimy podklasy.
// Najpierw gracze.

	class Losowy: public Gracz
	{
		public:
		int Ruch(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY]);
		Losowy(string nazwa_gracza,char nawias_start,char nawias_stop)
		{
			inicjuj(nazwa_gracza,nawias_start,nawias_stop);
		}
	};

	int Losowy::Ruch(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY])
	{
		vector tmp;
		vector mozliwe_ruchy;

		for(unsigned int i=0;i Pionki.size(); i++)
		{		
			tmp=this->Pionki.at(i)->MozliweRuchy(plansza);
			mozliwe_ruchy.insert(mozliwe_ruchy.end(),tmp.begin(),tmp.end());
			tmp.clear();
		}

		

		if(mozliwe_ruchy.size()>0)
		{
			//jesli sa ruchy do wykonania.
			int losowa = rand()%(int)mozliwe_ruchy.size();
			return WykonajRuch(mozliwe_ruchy[losowa],plansza);
		}
		else
		{
			return 0;
		}
	}
	class Leniwy: public Gracz
	{
		public:
		int krawedz ; // Krawedz okreslana jako 'nalezaca' do gracza.
		int Ruch(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY]);
		Leniwy(string nazwa_gracza,char nawias_start,char nawias_stop,int krawedz)
		{
			this->krawedz=krawedz;
			inicjuj(nazwa_gracza,nawias_start,nawias_stop);
		}
	};

	int Leniwy::Ruch(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY])
	{
		int najblizej = ROZMIAR_PLANSZY+1;		//Odleglosc do najblizszej bierki.
		Pionek* najblizszy = NULL;				//Najblizsza bierka
		vector tmp;
		vector mozliwe_ruchy;
		int odleglosc;

		for(unsigned int i=0;i Pionki.size(); i++)
		{		
			tmp=this->Pionki.at(i)->MozliweRuchy(plansza);
			odleglosc=this->krawedz-(Pionki.at(i)->x);

			if(odleglosc0)&&(odlegloscMozliweRuchy(plansza); //Jego mozliwe ruchy.
			unsigned int i=0;
			while((i<tmp.size())&&(tmp.at(i).bicie==0))
			{
				i++;
			}

			if(i<tmp.size()) //Znalezlismy ruch z biciem.
			{
				return WykonajRuch(tmp.at(i),plansza);
			}
			else	// Nie ma bicia, ale losowy ruch.
			{
				int losowa = rand()%(int)tmp.size();
				return WykonajRuch(tmp[losowa],plansza);
			}
		}
		else
		{
			return 0;
		}
	}// Teraz pionki.	class Wieza:public Pionek
	{
		public:
		vector MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY]);
		string Wypisz();
		Wieza (int i,int j,Gracz* gracz)
		{
			inicjuj(i,j,gracz);
			this->nazwa="Wieża";
		}
	};

	vector Wieza::MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY])
	{
		vector ruchy;
		int i;

		//Skaczemy po wierszach
		i=y+1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x,i)==1)
		{
			i++;
		}
		i=y-1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x,i)==1)
		{
			i=i-1;
		}
		//Skaczemy po kolumnach
		i=x+1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,i,y)==1)
		{
			i++;
		}
		i=x-1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,i,y)==1)
		{
			i=i-1;
		}

		return ruchy;
	}

	string Wieza::Wypisz()
	{
		return gracz->Wypisz("W");
	}

	class Skoczek:public Pionek
	{
		public:
		vector MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY]);
		string Wypisz();
		Skoczek (int i,int j,Gracz* gracz)
		{
			inicjuj(i,j,gracz);
			this->nazwa="Skoczek";
		}
	};

	vector Skoczek::MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY])
	{
		vector ruchy;

		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+2,y-1);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+2,y+1);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-2,y-1);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-2,y+1);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+1,y+2);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+1,y-2);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-1,y+2);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-1,y-2);

		return ruchy;
	}

	string Skoczek::Wypisz()
	{
		return gracz->Wypisz("S");
	}	class Krol:public Pionek
	{
		public:
		vector MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY]);
		string Wypisz();
		Krol (int i,int j,Gracz* gracz)
		{
			inicjuj(i,j,gracz);
			this->nazwa="Król";
		}
	};

	vector Krol::MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY])
	{
		vector ruchy;

		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-1,y-1);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x,y-1);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+1,y-1);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-1,y);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+1,y);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-1,y+1);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x,y+1);
		WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+1,y+1);

		return ruchy;
	}

	string Krol::Wypisz()
	{
		return gracz->Wypisz("K");
	}	class Goniec:public Pionek
	{
		public:
		vector MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY]);
		string Wypisz();
		Goniec (int i,int j,Gracz* gracz)
		{
			inicjuj(i,j,gracz);
			this->nazwa="Goniec";
		}
	};

	vector Goniec::MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY])
	{
		vector ruchy;
		int i;

		//W prawy gorny rog
		i=1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+i,y+i)==1)
		{
			i++;
		}
		i=1;
		// W lewy dolny
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-i,y-i)==1)
		{
			i++;
		}
		//W prawy dolny
		i=1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+i,y-i)==1)
		{
			i++;
		}
		i=1;
		// W lewy gorny
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-i,y+i)==1)
		{
			i++;
		}

		return ruchy;
	}

	string Goniec::Wypisz()
	{
		return gracz->Wypisz("G");
	}	class Hetman:public Pionek
	{
		public:
		vector MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY]);
		string Wypisz();
		Hetman (int i,int j,Gracz* gracz)
		{
			inicjuj(i,j,gracz);
			this->nazwa="Hetman";
		}
	};

	vector Hetman::MozliweRuchy(Pionek* plansza[ROZMIAR_PLANSZY][ROZMIAR_PLANSZY])
	{
		vector ruchy;
		int i;

		//W prawy gorny rog
		i=1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+i,y+i)==1)
		{
			i++;
		}
		i=1;
		//W lewy dolny
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-i,y-i)==1)
		{
			i++;
		}
		//W lewy dolny
		i=1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x+i,y-i)==1)
		{
			i++;
		}
		i=1;
		// W lewy gorny
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x-i,y+i)==1)
		{
			i++;
		}

		//Skaczemy po wierszach
		i=y+1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x,i)==1)
		{
			i++;
		}
		i=y-1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,x,i)==1)
		{
			i=i-1;
		}
		//Skaczemy po kolumnach
		i=x+1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,i,y)==1)
		{
			i++;
		}
		i=x-1;
		while(WyprobujRuch(&ruchy,plansza,i,y)==1)
		{
			i=i-1;
		}

		return ruchy;
	}

	string Hetman::Wypisz()
	{
		return gracz->Wypisz("H");
	}
/****************************************************************
*********************** --- MAIN --- ****************************
****************************************************************/

int main(int argc, char **argv) {

	Gracz* gracz1;
	Gracz* gracz2;
	Gra* gierka;

	//Inicjalizujemy generator liczb pseudolosowych.
	srand(time(NULL));

	//Tworzymy graczy
	gracz1 = new Losowy("Biały",'[',']');
	gracz2 = new Leniwy("Czarny",'{','}',7);

	//Rozmieszczamy pionki gracza 1
	new Wieza(0,0,gracz1);
	new Skoczek(0,1,gracz1);
	new Goniec(0,2,gracz1);
	new Hetman(0,3,gracz1);
	new Krol(0,4,gracz1);
	new Goniec(0,5,gracz1);
	new Skoczek(0,6,gracz1);
	new Wieza(0,7,gracz1);

	//Rozmieszczamy pionki gracza 2
	new Wieza(7,0,gracz2);
	new Skoczek(7,1,gracz2);
	new Goniec(7,2,gracz2);
	new Hetman(7,4,gracz2);
	new Krol(7,3,gracz2);
	new Goniec(7,5,gracz2);
	new Skoczek(7,6,gracz2);
	new Wieza(7,7,gracz2);
	//Tworzymy
	gierka=new Gra(gracz1,gracz2,500);
	//No i siup!
	while(gierka->Ruch())
	{
	}

return 0;
}


Laboratorium programowania zad 18

Zadanie z laboratorium programowania na Informatyce UW.

Zadanie 18 (termin wysylania rozwiazan: 23 czerwca, godz. 23:59)

(Gramatyka)

Napisz program, ktory wczyta z wejscia gramatyke oraz tekst i sprobuje
skonstruowac i wypisac wyprowadzenie tego tekstu.

Bedziemy sie poslugiwali gramatykami, w ktorych dla kazdego symbolu
pomocniczego jest co najwyzej jedna produkcja pusta, a wszystkie
produkcje niepuste maja po prawej stronie po dwa symbole - pierwszy
to symbol koncowy a drugi pomocniczy. Ponadto, dla kazdego symbolu
pomocniczego prawe strony niepustych produkcji rozpoczynaja sie od
roznych symboli.

Wejscie:

Na wejsciu znajduja sie dwa wiersze, kazdy zakonczony kropka. W pierwszym
sa, rozdzielone przecinkami, grupy produkcji. Kazda grupa rozpoczyna sie
od symbolu pomocniczego, po nim jest strzalka zlozona ze znakow '-' i '>'
a dalej, rozdzielone znakami '|' prawe strony produkcji dla tego symbolu
pomocniczego. Symbol pomocniczy znajdujacy sie po lewej stronie pierwszej
produkcji jest symbolem poczatkowym gramatyki. Symbole pomocnicze i koncowe
sa jednoliterowe. W drugim wierszu jest tekst.

Wyjscie:

Program wypisuje na wyjscie produkcje zastosowane do wyprowadzenia tekstu.
Konczy wraz z koncem wyprowadzenia lub wtedy, gdy kolejnej produkcji wybrac
nie mozna.

Np. dla danych:

A->|xB,B->yA.
xyxy.

program powinien wypisac:

A->xB
B->yA
A->xB
B->yA
A->

a dla:

A->xA|yB,B->.
xxx.

program powinien wypisac:

A->xA
A->xA
A->xA

Wskazowka:

Gramatyke o postaci opisanej w tresci zadania mozna reprezentowac przy pomocy
dwuwymiarowej tablicy, ktorej wiersze odpowiadaja symbolom pomocniczym a
kolumny symbolom koncowym. Produkcje A->xB zapiszemy, umieszczajac w wierszu
'A' i kolumnie 'x' znak 'B'. Dodatkowo, dla kazdego symbolu pomocniczego A,
w tablicy jednowymiarowej mozemy zapisac wartosc logiczna mowiaca, czy dla A
jest produkcja pusta.

A oto rozwiązanie:

#include 
#include 
#include 

//Struktura dla produkcji
typedef struct produkcja_el{   
   char terminal;      
	 char nieterminal;
   struct produkcja_el * nastepny; 
};


//Struktura dla nieterminali.
struct nieterminal_el {
   char nieterminal;
	 struct produkcja_el * produkcje; 
   struct nieterminal_el* nastepny; 
};

struct nieterminal_el* start_nieterminal;


//dodaje produkcje do struktury.
void dodaj_produkcje(char prod_in,char prod_terminal,char prod_out)
{
	struct nieterminal_el* teraz_nieterminal;
	struct produkcja_el* tmp_produkcja;
	
	if(start_nieterminal==NULL)
	{
		//pierwszy nieterminal.
		
		teraz_nieterminal=malloc(sizeof(struct nieterminal_el));
		teraz_nieterminal->nastepny=NULL;
		teraz_nieterminal->nieterminal=prod_in;
		teraz_nieterminal->produkcje=NULL;
		start_nieterminal=teraz_nieterminal;
	}
	else
	{
		teraz_nieterminal=start_nieterminal;
	}
	
	//szukamy odpowiedniego nieterminala.
	
	while((teraz_nieterminal->nastepny!=NULL)&&(teraz_nieterminal->nieterminal!=prod_in))
	{
		teraz_nieterminal=teraz_nieterminal->nastepny;
	}
	
	if((teraz_nieterminal->nastepny==NULL)&&(teraz_nieterminal->nieterminal!=prod_in))
	{
		//nie znalezlismy, trzeba dodac.
		teraz_nieterminal->nastepny=malloc(sizeof(struct nieterminal_el));
		teraz_nieterminal=teraz_nieterminal->nastepny;
		teraz_nieterminal->nastepny=NULL;
		teraz_nieterminal->nieterminal=prod_in;
		teraz_nieterminal->produkcje=NULL;
		//dodany.
	}
	
	//Teraz jestesmy na odpowiednim nieterminalu,
	

	//i dodajemy produkcje.
	tmp_produkcja=teraz_nieterminal->produkcje;
	teraz_nieterminal->produkcje=malloc(sizeof(struct produkcja_el));
	teraz_nieterminal->produkcje->nastepny=tmp_produkcja;
	teraz_nieterminal->produkcje->terminal=prod_terminal;
	teraz_nieterminal->produkcje->nieterminal=prod_out;
	
	//powinna byc dodana.
}

//funkcja znajdujaca produkcje i wypisujaca.

char znajdz_produkcje(char prod_in,char znak)
{
	struct nieterminal_el* teraz_nieterminal;
	struct produkcja_el* teraz_produkcja;
	
	teraz_nieterminal=start_nieterminal;

	//szukamy odpowiedniego nieterminala.
	while((teraz_nieterminal->nastepny!=NULL)&&(teraz_nieterminal->nieterminal!=prod_in))
	{
		teraz_nieterminal=teraz_nieterminal->nastepny;
	}
	
	if(teraz_nieterminal->nieterminal==prod_in)
	{
		//jest.
		teraz_produkcja=teraz_nieterminal->produkcje;
		//szukamy odpowiedniej produkcji
			while((teraz_produkcja->nastepny!=NULL)&&(teraz_produkcja->terminal!=znak))
			{
				teraz_produkcja=teraz_produkcja->nastepny;
			}
			
		if(teraz_produkcja->terminal==znak)
		{
			//Jest odpowiednia produkcja!!
			//Wypisujemy.
			
			//zeby przypadkiem kropki nie wypisac.
		
			if(znak=='.')
			{
				printf("%c->n",prod_in);
			}
			else
			{
				printf("%c->%c%cn",prod_in,znak,teraz_produkcja->nieterminal);
			}
			
			return teraz_produkcja->nieterminal;
		}
	}
	else
	{
		return '.';
	}
	
	
}


int main (int argc, char *argv[])
{

	//Inicjujemy
	int wynik;
	char znak,prod_in,prod_out,nieterminal,prod_terminal;
	
	struct nieterminal_el* teraz_nieterminal;
	struct produkcja_el* teraz_produkcja;
	struct nieterminal_el* tmp_nieterminal;
	struct produkcja_el* tmp_produkcja;

	prod_in='.';
	prod_out='.';
	nieterminal='.';
	prod_terminal='.';
	start_nieterminal=NULL;
	
	wynik=scanf("%c",&znak);

	//Czytamy.
	while((znak!='r')&&(znak!='.')&&(znak!='n')&&(wynik!=EOF))
	{
		if((znak>='A')&&(znak')
				{
					wynik=scanf("%c",&znak);
					//printf("Wczytalem '%c'n",znak);
					
					while((znak!=',')&&(znak!='.')&&(wynik!=EOF))
					{
						if(znak=='|')
						{
							//printf("Dodaje produkcje %c->%c%cn",prod_in,prod_terminal,prod_out);
							dodaj_produkcje(prod_in,prod_terminal,prod_out);
							prod_terminal='.';	//kropka jako oznaczenie produkcji pustej,
							prod_out='.';
						}
						else if((znak>='a')&&(znak='A')&&(znak%c%cn",prod_in,prod_terminal,prod_out);
					prod_terminal='.';	//kropka jako oznaczenie produkcji pustej,
					prod_out='.';
					wynik=scanf("%c",&znak);
					
					//printf("Wczytalem '%c'n",znak);
		
				}
				else
				{
					//blad - brak >
					return 3;
				}
			
			}
			else
			{
				//blad brak -
				return 2;
			}
		}
		else
		{
		//blad zly zakres znakow duzych
 		return 1;
		} 
		
	}
	//Powinno byc wczytane.
	
	//jesli byly jakies produkcje.

	if(start_nieterminal!=NULL)
	{
		
		//przechodzimy dalej.,

		while(((znak'z'))&&(wynik!=EOF))
		{
			wynik=scanf("%c",&znak);
		}


		
		prod_in='A';
		while((((znak>='a')&&(znaknieterminal);
			
			teraz_produkcja=teraz_nieterminal->produkcje;
			while(teraz_produkcja!=NULL)
			{
				//printf("%c->%c%cn",teraz_nieterminal->nieterminal,teraz_produkcja->terminal,teraz_produkcja->nieterminal);
				tmp_produkcja=teraz_produkcja;
				teraz_produkcja=teraz_produkcja->nastepny;
				free(tmp_produkcja);
			}
			tmp_nieterminal=teraz_nieterminal;
			teraz_nieterminal=teraz_nieterminal->nastepny;
			free(tmp_nieterminal);
		}
		
		return 0;
	}
	else
	{
		//nie bylo produkcji,
		return 5;
	}
}

Laboratorium programowania zad 17

Zadanie z laboratorium programowania na Informatyce UW.

Zadanie 17 (termin wysylania rozwiazan: 9 czerwca 2008, godz. 23:59)

(Procesor)

Zrealizuj symulator pewnego procesora. Ma on wczytac z wejscia jeden wiersz
zawierajacy program dla procesora, a nastepnie wykonac go, wczytujac
ewentualne dane z wejscia oraz wypisujac wyniki na wyjscie.

Procesor ma 10 rejestrow 10 bitowych przechowujacych wartosci calkowite w
kodzie U2 oraz dwa jednobitowe znaczniki mowiace o tym, czy wynik ostatniej
operacji byl ujemny oraz czy byl zerem. W chwili rozpoczecia rejestry sa
wyzerowane, znacznik "zero" ustawiony jest na true, a "minus" na false.

Program na nasz procesor jest reprezentowany przez ciag znakow (napis).
Kazda z 10 rozpoznawanych przez procesor instrukcji ma swoj jednoliterowy
kod, po ktorym podajemy od 0 do 2 jednoznakowych argumentow.

Ponizej znajduje sie lista instrukcji wraz z opisem znaczenia. W opisie tym
R oraz S oznaczaja numer rejestru ('0'..'9'), D oznacza liczbe skladajaca
sie z jednej cyfry dziesietnej a NN to dwucyfrowy zapis liczby calkowitej,
w ktorym pierwsza cyfra (dziesietna) jest bardziej znaczaca, a druga mniej.

rR (read)     - wczytanie z wejscia liczby do rejestru R
wR (write)     - wypisanie na wyjscie zawartosci wiersza R
aRS (add)      - R=R+S
cRS (copy)     - R=S
nR (negate)    - R=-R
lRD (load)     - R=D
jNN (jump)     - goto NN
mNN (jump if minus) - if(minus) goto NN
zNN (jump if zero) - if(zero) goto NN
d  (dump)     - wypisuje zawartosc rejestrow

Znaczniki "minus" i "zero", wykorzystywane w instrukcjach skoku warunkowego
'm' i 'z' sa aktualizowane po kazdej instrukcji, ktora przyjmuje jako
argument przynajmniej jeden rejestr (czyli po 'r' 'w' 'a' 'c' 'n' 'l') na
podstawie wartosci, ktora znalazla sie w tym rejestrze (gdy argumentem sa
dwa rejestry, znaczniki opisuja zawartosc pierwszego z nich).

Program podczas dzialania procesora jest przechowywany w pamieci. Komorki
pamieci sa adresowane kolejnymi liczbami naturalnymi zaczynajac od 1. Kazda
instrukcja zajmuje w pamieci od 1 do 3 komorek, np. instrukcja 'd' zajmuje
jedna komorke, 'r0' dwie a 'c01' trzy.

Wykonanie programu rozpoczyna sie od instrukcji znajdujacej sie pod adresem 1,
konczy sie, gdy kolejnej instrukcji, ktora mielibysmy wykonac, w programie nie
ma.

Oto przyklady programow:

r0r1r2w2w1w0

  wczytuje trzy liczby i wypisuje je w kolejnosci odwrotnej,

r0r1c20a21c31n3a30l41a40d

  wczytuje dwie liczby, oblicza ich sume, roznice i dodaje 1 do pierwszej
  liczby, na koniec pokazuje zawartosc rejestrow,

r0w0l11n1a01z99j03

  wczytuje liczbe n>0 i wypisuje n..1,

r0r1c20c31n3a23z36m28c02j05c12n1j05w0

  wczytuje dwie liczby i wypisuje ich najwiekszy wspolny dzielnik,

r0r1r2c31c40n4a34z44w2c32a34z37w0j57w1w0j99c32a34z99w0w2w1

  wczytuje trzy liczby i wypisuje je tak, by rowne ze soba nie sasiadowaly.
  Jesli to niemozliwe, nie wypisuje nic.

Postac danych:

Na wejsciu znajduje sie wiersz z programem (maksymalnie 100 znakow) oraz, w
kolejnych wierszach, liczby bedace danymi dla symulowanego programu (po jednej
w wierszu).

Postac wyniku:

Na wyjsciu powinien sie pojawic efekt wykonania instrukcji 'w' i 'd'.

Instrukcja 'w' wypisuje w zapisie dziesietnym (chodzi o zwykle uzycie funkcji
"printf" z pierwszym argumentem "%dn"), w pojedynczym wierszu, wartosc
argumentu. Instrukcja 'd' wypisuje zawartosc rejestrow. Dla kazdego z
dziesieciu rejestrow wypisujemy po jednym wierszu zawierajacym najpierw 10
cyfr binarnych wartosci przechowywanej w tym rejestrze (w kolejnosci od
najbardziej znaczacych), nastepnie jedna spacje oraz zapis dziesietny tej
wartosci.

A oto rozwiązanie:

#include 
#include 
#include 


int rejestry[10][10];
char program[100];
int minus;
int zero;


//Najpierw funkcje pomocnicze dla kodu binarnego.int rozkoduj (int rejestr)
{
	//U2 na int
	int i,wynik,mnoznik;
	
	//dla ujemnego bitu:
	if (rejestry[rejestr][0]==1)
	{
		wynik=-512;
	}
	else
	{
		wynik=0;
	}
	
	mnoznik=256; 

		
	//9 razy:
	for (i=1;i<10;i++)
	{
		if(rejestry[rejestr][i]==1)
		{
			wynik=wynik+mnoznik;
		}
		
		mnoznik=mnoznik/2;
	}

	return wynik;
}void zakoduj (int liczba,int rejestr)
{
	//koduje int na rejestr.


	int i,mnoznik;
	
	//na poczatku dla ujemnego bitu:
	
		if (liczba<0)
		{
			liczba=liczba+512;
			rejestry[rejestr][0]=1;
		}
		else
		{
			rejestry[rejestr][0]=0;
		}
		
	
	mnoznik=256; 
	
	
	//9 razy:
	
	for (i=1;i=mnoznik)
		{
			//ta liczba jest w rozkladzie.
			rejestry[rejestr][i]=1;
			liczba=liczba-mnoznik;
		}
		else
		{
			rejestry[rejestr][i]=0;
		}
		
		mnoznik=mnoznik/2;
	}

}


void ustaw_flagi(int rejestr)
{
	int zawartosc;
	zawartosc=0;
	zawartosc=rozkoduj(rejestr);

	if(zawartosc==0)
	{
		zero=1;
		minus=0;
	}
	else if(zawartosc>0)
	{
		zero=0;
		minus=0;
	}
	else
	{
		zero=0;
		minus=1;
	}
	
}

//Teraz funkcje realizujace instrukcje.


int read_p(int instrukcja)
{
	int rejestr,wynik;
	int liczba;
	//wczytuje znak do odpowiedniego rejestru
	rejestr=program[instrukcja+1]-'0'; // w programie sa char'y
	wynik=scanf("%d",&liczba);

	

	if(wynik>0)
	{
		//przepisujemy liczbe na rejestr;
		zakoduj(liczba,rejestr);
		ustaw_flagi(rejestr);
		return instrukcja+2;
		
	}
	else
	{
		return -1;
	}

}


int write_p(int instrukcja)
{
	int rejestr;
	int liczba;
	//wypisuje
	rejestr=program[instrukcja+1]-'0'; // w programie sa char'y
	liczba=rozkoduj(rejestr);
	ustaw_flagi(rejestr);

	printf("%dn",liczba);

	return instrukcja+2;
}

int load(int instrukcja)
{
	int rejestr;
	int liczba;
	//wczytuje znak do odpowiedniego rejestru
	rejestr=program[instrukcja+1]-'0'; // w programie sa char'y
	liczba=program[instrukcja+2]-'0';

	if((liczba>=0)&&(liczba<=9))
	{
		//przepisujemy liczbe na rejestr;
		zakoduj(liczba,rejestr);
		ustaw_flagi(rejestr);
		return instrukcja+3;
	}
	else
	{
		return -1;
		//Blad - podano nie liczbe
	}
}

int dump(int instrukcja)
{
	int i,j;
	//wyrzuca rejestry.

	for(i=0;i<10;i++)
	{
		for(j=0;j<10;j++)
		{
			printf("%d",rejestry[i][j]);
		}

		printf(" %dn",rozkoduj(i));
	}

	return instrukcja+1;
}

int jump(int instrukcja)
{
	int go,teraz,i;
	go=(program[instrukcja+1]-'0')*10 +(program[instrukcja+2]-'0');

	//szukamy go-tej instrukcji.

	go+=-1;//bo w opisie numerowane od 1
	teraz=0;
	i=0;

	while((teraz<100)&&(i<go))
	{
		if(program[teraz]=='d')
		{
			teraz+=1;
		}
		else if((program[teraz]=='r')||(program[teraz]=='w')||(program[teraz]=='n'))
		{
			teraz+=2;
		}
		else
		{
			teraz+=3;
		}

		i++;
	}

	if(i==go)
	{
		//znalezlismy
		return teraz;
	}
	else
	{
		return -1;
		//Nie ma tej instrukcji.
	}

}

int jump_minus(int instrukcja)
{
	if(minus)
	{
		return jump(instrukcja);
	}
	else
	{
		return instrukcja+3;
	}
}

int jump_zero(int instrukcja)
{
	if(zero)
	{
		return jump(instrukcja);
	}
	else
	{
		return instrukcja+3;
	}
}

// no i tylko funkcje matematyki binarnej.


int copy(int instrukcja)
{
	int i,rejestr1,rejestr2;

	rejestr1=program[instrukcja+1]-'0';
	rejestr2=program[instrukcja+2]-'0';

	

	for(i=0;i0;i+=-1)
	{
		rejestry[rejestr1][i]+=rejestry[rejestr2][i];
		rejestry[rejestr1][i]+=przeniesienie;
		przeniesienie=0;

		//przeniesienie;
		if(rejestry[rejestr1][i]>1)
		{
			przeniesienie=1;
			rejestry[rejestr1][i]+=-2;
		}
	}

	//bit znaku:
	rejestry[rejestr1][i]+=rejestry[rejestr2][i];
	rejestry[rejestr1][i]+=przeniesienie;

	if(rejestry[rejestr1][i]>1)
	{

		if(!przeniesienie)
		{
			//przepelnienie
			return -1;
		}
		else
		{
			rejestry[rejestr1][i]+=-2;
			ustaw_flagi(rejestr1);
			return instrukcja+3;
		}
	}
	else
	{
		ustaw_flagi(rejestr1);
		return instrukcja+3;
	}

}

int negate(int instrukcja)
{
	int i,rejestr,przeniesienie;
	rejestr=program[instrukcja+1]-'0';

	//inwersja bitow
	for(i=0;i1)
		{
			przeniesienie=1;
			rejestry[rejestr][i]+=-2;
		}
		i=i-1;
	}
	ustaw_flagi(rejestr);
	return instrukcja+2;
}
int main (int argc, char *argv[])
{
	int i,j,k,wynik;
	char znak;
	zero=0;
	minus=0;
	for(k=0;k<10;k++)
	{
		for(j=0;j<10;j++)
		{
			rejestry[k][j]=0;
		}
	}


	//zainicjowane.

	wynik=scanf("%c",&znak);
	k=0;
	while((wynik!=EOF)&&(k<100)&&(znak!='n')&&(znak!='r'))
	{
		program[k]=znak;
		wynik=scanf("%c",&znak);
		
		k++;
	}

	while(k<100)
	{
		program[k]=' ';
		k++;
	}
	k=0;
	//Wczytujemy
	if(wynik!=EOF)//jesli nie bylo programu
	{
		i=0;

		while(i<100)
		{
			
			if(i==-1)
			{
				//byl blad.
				break;
			}
			else
			{
				
				switch (program[i])
				{
					case 'r':
						i=read_p(i);
						break;
					case 'w':
						i=write_p(i);
						break;
					case 'a':
						i=add(i);
						break;
					case 'c':
						i=copy(i);
						break;
					case 'n':
						i=negate(i);
						break;
					case 'l':
						i=load(i);
						break;
					case 'd':
						i=dump(i);
						break;
					case 'j':
						i=jump(i);
						break;
					case 'm':
						i=jump_minus(i);
						break;
					case 'z':
						i=jump_zero(i);
						break;
					default:
						i=-1;
						break;
				}

			}
		}

	}
	else
	{
		//Szwindel. Nie bylo znakow.
		return 1;
	}

return 0;
}

Laboratorium programowania zad 16

Zadanie z laboratorium programowania na Informatyce UW.

Zadanie 16 (termin wysylania rozwiazan: 2 czerwca 2008, godz. 23:59)

(Graf)

Tekstowym zapisem grafu skierowanego, majacego n wierzcholkow
etykietowanych liczbami calkowitymi od 1 do n, bedzie ciag n wierszy
wskazujacych sasiadow kazdego z wierzcholkow. W i-tym wierszu znajda
sie, rozdzielone spacjami i uporzadkowane rosnco, numery wierzcholkow,
do ktorych prowadza krawedzie z wierzcholka i.

k-tym poziomem w grafie g wzgledem wierzcholka w nazwiemy zbior
wierzcholkow grafu g, ktorych odleglosc od w, mierzona liczba
wierzcholkow na najkrotszej sciezce, wynosi k.

Napisz program, ktory wczyta z wejscia tekstowy zapis grafu
skierowanego o niepustym zbiorze wierzcholkow i wypisze na wyjscie
kolejno, od pierwszego, wszystkie niepuste poziomy liczone wzgledem
wierzcholka 1. Dla kazdego poziomu program powinien wypisac,
uporzadkowane rosnaco i rozdzielone pojedynczymi odstepami, numery
wierzcholkow znajdujacych sie na tym poziomie.

Np. dla danych:

3 4
1 4 5
2

2
4 5

program powinien wypisac:

1
3 4
2
5

A oto rozwiązanie:

#include 
#include 
#include 


//Ten kod jest bardzo, bardzo brzydki. Opieram się na algorytmie przeszukiwania wszerz.

//Struktura dla kolejki przeszukiwania.
typedef struct kolejka_el{
	int wezel;
	struct kolejka_el * nastepny;
	int poziom;
};

//Struktura dla wezłów grafu
struct wezel_el{   
   int liczba;      
   struct wezel_el * nastepny; 
	 struct krawedz_el* krawedzie;
	 int odwiedzony;
	 struct krawedz_el* wypisanie;
};

//Struktura dla krawędzi grafu
struct krawedz_el {
   int cel;  
   struct krawedz_el* nastepny; 
};


int main (int argc, char *argv[])
{

	//Inicjujemy
	int numer_wezla,liczba,wynik,i;
	char znak;
	struct wezel_el *teraz_wezel=NULL;
	struct wezel_el *tmp_wezel=NULL;
	struct wezel_el *start_wezel=NULL;
	struct krawedz_el *teraz_krawedz=NULL;
	struct krawedz_el *tmp_krawedz=NULL;
	struct kolejka_el *start_kolejka=NULL;
	struct kolejka_el *teraz_kolejka=NULL;
	struct kolejka_el *koniec_kolejka=NULL;
	struct kolejka_el *tmp_kolejka=NULL;

	
	numer_wezla=1;
	wynik=scanf("%d",&liczba);

	//Wczytujemy
	if(wynik!=EOF)//jesli nie bylo znakow w pierwszym wierszu.
	{
		//pierwszy element ciagu znakow
		start_wezel=malloc(sizeof(struct wezel_el));
		start_wezel->nastepny=NULL;
		start_wezel->krawedzie=malloc(sizeof(struct krawedz_el));
		start_wezel->wypisanie=NULL;
		start_wezel->krawedzie->nastepny=NULL;
		start_wezel->krawedzie->cel=liczba;
		start_wezel->liczba=numer_wezla;
		start_wezel->odwiedzony=0;
		wynik=scanf("%c",&znak);
		teraz_wezel=start_wezel;
		teraz_krawedz=teraz_wezel->krawedzie;

			while(wynik!=EOF)
			{
			
				if(znak==' ')
				{
					//Wczytalismy spacje. Zaraz bedzie nowa krawedz.
					teraz_krawedz->nastepny=malloc(sizeof(struct krawedz_el));
					teraz_krawedz=teraz_krawedz->nastepny;
					teraz_krawedz->nastepny=NULL;
					teraz_krawedz->cel=0;
				}
				else if((znak>='0')&&(znakcel=teraz_krawedz->cel*10 + (znak-'0');
				}
				else if(znak=='n')
				{
				
					//Wczytalismy nowy wiersz. Budujemy nowy wezel.
					numer_wezla++;
					teraz_wezel->nastepny=malloc(sizeof(struct wezel_el));
					teraz_wezel->wypisanie=NULL;
					teraz_wezel=teraz_wezel->nastepny;
					start_wezel->odwiedzony=0;
					teraz_wezel->nastepny=NULL;
					teraz_wezel->liczba=numer_wezla;

					teraz_wezel->krawedzie=malloc(sizeof(struct krawedz_el));
					teraz_krawedz=teraz_wezel->krawedzie;
					teraz_krawedz->cel=0;
					teraz_krawedz->nastepny=NULL;
				}
				
				wynik=scanf("%c",&znak);
				
			}
			//powinno byc wczytane.
			
	
	
		// Teraz przetworzymy dane.
	
		koniec_kolejka=malloc(sizeof(struct kolejka_el));
		koniec_kolejka->nastepny=NULL;
		koniec_kolejka->poziom=1;
		koniec_kolejka->wezel=1;
		start_kolejka=koniec_kolejka;
		teraz_kolejka=start_kolejka;
	
	
	
		while(teraz_kolejka!=NULL)
		{
		
			//Odszukujemy wskaznik do wezla.
			teraz_wezel=start_wezel;
			i=1;
			while((iwezel)&&(teraz_wezel!=NULL))
			{
				teraz_wezel=teraz_wezel->nastepny;
				i++;
			}
			
			//Jesli jeszcze nie byl odweidzony
			if(teraz_wezel->odwiedzony==0)
			{
				//Odwiedzilismy wezel.
				teraz_wezel->odwiedzony=1;
				//Wypiszmy go.
				i=1;
				tmp_wezel=start_wezel;
				while((ipoziom)&&(tmp_wezel!=NULL))
				{
					tmp_wezel=tmp_wezel->nastepny;
					i++;
				}
				//jestesmy na odpowiednim poziomie.
		
				if(tmp_wezel->wypisanie==NULL)
				{
					tmp_wezel->wypisanie=malloc(sizeof(struct krawedz_el));
					tmp_wezel->wypisanie->nastepny=NULL;
					tmp_wezel->wypisanie->cel=teraz_wezel->liczba;
				}
				else
				{
					//jest tu cos, trzeba znalezc odpowiednie miejsce. - insertion sort.
					if(tmp_wezel->wypisanie->cel>teraz_wezel->liczba)
					{
						//Pierwszy element zamieniamy.
						tmp_krawedz=tmp_wezel->wypisanie;
						tmp_wezel->wypisanie=malloc(sizeof(struct krawedz_el));
						teraz_krawedz=tmp_wezel->wypisanie;
						teraz_krawedz->nastepny=tmp_krawedz;
						teraz_krawedz->cel=teraz_wezel->liczba;
					}
					else
					{
						teraz_krawedz=tmp_wezel->wypisanie;
						
						while((teraz_krawedz->nastepny!=NULL)&&(teraz_krawedz->nastepny->celliczba))
						{
							teraz_krawedz=teraz_krawedz->nastepny;
						}
						
						//znalezlismy miejsce do wstawienia.
						tmp_krawedz=teraz_krawedz->nastepny;
						teraz_krawedz->nastepny=malloc(sizeof(struct krawedz_el));
						teraz_krawedz=teraz_krawedz->nastepny;
						teraz_krawedz->nastepny=tmp_krawedz;
						teraz_krawedz->cel=teraz_wezel->liczba;
					}
					
				}
				//Wstawiony do listy do wypisania.

				//Dodajmy jego krawedzie do kolejki.
				teraz_krawedz=teraz_wezel->krawedzie;
				while(teraz_krawedz!=NULL)
				{
					if(teraz_krawedz->cel!=0)
					{
						koniec_kolejka->nastepny=malloc(sizeof(struct kolejka_el));
						koniec_kolejka=koniec_kolejka->nastepny;
						koniec_kolejka->nastepny=NULL;
						koniec_kolejka->poziom=teraz_kolejka->poziom+1;
						koniec_kolejka->wezel=teraz_krawedz->cel;
					}
					teraz_krawedz=teraz_krawedz->nastepny;
				}
			
			}
			tmp_kolejka=teraz_kolejka;
			teraz_kolejka=teraz_kolejka->nastepny;
			free(tmp_kolejka);
		}
	

		//Wezly przetworzone i gotowe do wypisania.
	
		teraz_wezel=start_wezel;
		while(teraz_wezel->nastepny!=NULL)
		{
			teraz_krawedz=teraz_wezel->wypisanie;
			
			if(teraz_krawedz!=NULL)
			{
				while(teraz_krawedz!=NULL)
				{
					printf("%d ",teraz_krawedz->cel);
					tmp_krawedz=teraz_krawedz;
					teraz_krawedz=teraz_krawedz->nastepny;
					free(tmp_krawedz);
				}
				printf("n");
			}
			
			teraz_krawedz=teraz_wezel->krawedzie;
			while(teraz_krawedz!=NULL)
			{
					tmp_krawedz=teraz_krawedz;
					teraz_krawedz=teraz_krawedz->nastepny;
					free(tmp_krawedz);
			}
			
			tmp_wezel=teraz_wezel;
			teraz_wezel=teraz_wezel->nastepny;
			free(tmp_wezel);
		}

		free(teraz_wezel);

	}
	else
	{
		//Szwindel. Nie bylo znakow.
		return 1;
	}

return 0;
}

Laboratorium Funkcyjnego zadanie

Zadanie zaliczeniowe z programowania funkcyjnego:

(*Prosty kalkulator wyrazen. Na razie BARDZO prosty. Ograniczenia:*)
(*1. Dobrze jest nawiasowac wyrazenia, gdyz nie jest dobrze rozwiazany konflikt dodawanie / odejmowanie i mnozenie / dzielenie*)
(*2. Liczby ujemne lepiej zapisywac jako np(0-5) .*)(* Najpierw funkcje zabezpieczajace wszystko.*)
let numer a = (a >= '0') && (a Printf.printf "n%sn" mess;;

(*POBIERAMY LINIE Z WEJSCIA I KALKULUJEMY:******)
kalkulator ((input_line stdin)^"=");;

Laboratorium programowania zad 15

Zadanie z laboratorium programowania na Informatyce UW.

Zadanie 15 (termin wysylania rozwiazan: 21 maja 2008, godz. 23:59)

(Permutowanie napisu)

Napisz program, ktory wczyta z wejscia ciag znakow zakonczony koncem
wiersza oraz niepusty ciag liczb calkowitych zakonczony liczba zero,
ktorej nie uznajemy za czesc ciagu.

Nie znamy maksymalnej dlugosci zadnego z ciagow, wiec bedziemy je
przechowywac w strukturach listowych. Po listach bedziemy sie
poruszali cyklicznie - po liscie liczb w jednym kierunku a po
liscie znakow w dwoch kierunkach. Oznacza to, ze program bedzie sie
poslugiwal dwukierunkowa lista cykliczna znakow oraz jednokierunkowa
lista cykliczna liczb.

Po utworzeniu obu list, program powinien wypisac zawartosc ciagu
znakow, w kolejnosci wyznaczonej przez ciag liczb, rozpoczynajac
od pierwszego znaku i pierwszej liczby, zgodnie z nastepujacym
przepisem:

* wypisujemy aktualny znak
* usuwamy go z listy
* niech k bedzie aktualna liczba na liscie liczb
 - jesli k jest wieksze od zera, to przesuwamy sie o k znakow do
  przodu (wzgledem usunietego znaku) na liscie cyklicznej znakow
 - jesli k jest mniejsze od zera, to przesuwamy sie o k znakow do
  tylu (wzgledem usunietego znaku)
* zmieniamy k na nastepna liczbe (uwzgledniajac cyklicznosc listy)

Np. dla danych:

alamakota
3 -2 0

program powinien wypisac:

amlkataoa

A oto rozwiązanie:

#include 
#include 
#include 

//Struktura dla znakow zasugerowana w zadaniu
typedef struct znak_el{   
   char znak;      
   struct znak_el * nastepny; 
	 struct znak_el * poprzedni; 
};


struct liczba_el {
   int liczba;  
   struct liczba_el* nastepny; 
};int main (int argc, char *argv[])
{

	//Inicjujemy
	int liczba,kierunek,wynik,skok;
	char znak;
	struct znak_el *teraz_znak=NULL;
	struct znak_el *start_znak=NULL;
	struct znak_el *tmp_znak=NULL;
	struct liczba_el *teraz_liczba=NULL;
	struct liczba_el *start_liczba=NULL;
	struct liczba_el *tmp_liczba=NULL;

	
	wynik=scanf("%c",&znak);

	if((znak!='r')&&(znak!='n')&&(wynik!=EOF))//jesli nie bylo znakow w pierwszym wierszu.
	{
		//pierwszy element ciagu znakow
		start_znak=malloc(sizeof(struct znak_el));
		start_znak->nastepny=start_znak;
		start_znak->poprzedni=start_znak;
		start_znak->znak=znak;		
		wynik=scanf("%c",&znak);
		teraz_znak=start_znak;
		

		while((znak!='r')&&(znak!='n')&&(wynik!=EOF))	//wesole atrakcjie dla koncow znakow w roznych systemach.
		{
			teraz_znak->nastepny=malloc(sizeof(struct liczba_el));
			teraz_znak->nastepny->poprzedni=teraz_znak;
			teraz_znak->nastepny->nastepny=start_znak;
			teraz_znak=teraz_znak->nastepny;
			teraz_znak->znak=znak;
			wynik=scanf("%c",&znak);
		}
		start_znak->poprzedni=teraz_znak; //Zapetlamy koncowke
		
		//znaki powinny byc wczytane.
		
		//wczytujemy liczby
		wynik=scanf("%d",&liczba);
		
		if((wynik!=EOF)&&(liczba!=0))	//Jesli sa liczby
		{
			
			start_liczba=malloc(sizeof(struct liczba_el));
			start_liczba->nastepny=start_liczba;

			start_liczba->liczba=liczba;		
			wynik=scanf("%d",&liczba);
			teraz_liczba=start_liczba;
			
			while((liczba!=0)&&(wynik!=EOF))	//dopoki....
			{
				
				teraz_liczba->nastepny=malloc(sizeof(struct liczba_el));
				teraz_liczba->nastepny->nastepny=start_liczba;
				teraz_liczba=teraz_liczba->nastepny;
				teraz_liczba->liczba=liczba;
				wynik=scanf("%d",&liczba);

			}
			
			teraz_znak=start_znak;
			teraz_liczba=start_liczba;
			//OK. Powinno byc wczytane, Trzeba wypisac.
			
		
			
			//I teraz trzeba wypisac!!
			
			while(teraz_znak->nastepny!=teraz_znak)	//Jesli jest wiecej niz jeden znak w liscie
			{
				//dopoku nie zostal jeden znak na liscie.
				//wypisujemy,
				printf("%c",teraz_znak->znak);
				//usuwamy
				tmp_znak=teraz_znak;
				teraz_znak->poprzedni->nastepny=teraz_znak->nastepny;
				teraz_znak->nastepny->poprzedni=teraz_znak->poprzedni;

				
				//ustalamy wlasnosci skoku
				if(teraz_liczba->liczba>0)
				{
					kierunek=1;
					skok=teraz_liczba->liczba;
				}
				else
				{
					kierunek=-1;
					skok=teraz_liczba->liczba*-1;
				}
				teraz_liczba=teraz_liczba->nastepny;
				
				//teraz wlasciwy skok.
				
				while(skok>0)
				{
					if(kierunek==1)
					{
						//skok do przodu
						teraz_znak=teraz_znak->nastepny;
					}
					else
					{
						//skok do tylu
						teraz_znak=teraz_znak->poprzedni;
					}
					skok+=-1;
				}
				//przesunieto nastepny znak do wypisania.

				//faktyczne usuwanie znaku.
				free(tmp_znak);
			}
			
			//dobrze. W tej chwili powinien zostac jeden znak w liscie.
			printf("%cn",teraz_znak->znak);

			free(teraz_znak);

		
			//no dobrze, ale tez byloby milo po sobie posprzatac. zostaly nam liczby..
			
			while(teraz_liczba->nastepny!=start_liczba)
			{
				tmp_liczba=teraz_liczba;
				teraz_liczba=teraz_liczba->nastepny;
				free(tmp_liczba);
			}
		}
		else
		{
			//Szwindel. Nie bylo liczb.
			return 2;
		}

	}
	else
	{
		//Szwindel. Nie bylo znakow.
		return 1;
	}

return 0;
}

Laboratorium programowania zad 14

Zadanie z laboratorium programowania na Informatyce UW.

Zadanie 14 (termin wysylania rozwiazan: 14 maja 2008, godz. 23:59)

(Liczby w kolumnach)

Napisz program, ktory wczyta z wejscia ciagi liczb calkowitych zakonczone
zerami i wypisze je na wyjscie w kolumnach.

Postac danych:

Na wejsciu programu znajdzie sie N ciagow liczb calkowitych. W kazdym ciagu
bedzie K wartosci niezerowych zakonczonych zerem. Liczby ciagow (N) i
dlugosci kazdego ciagu (K) nie znamy - beda zalezaly od danych.

Program powinien sprawdzac, czy wszystkie ciagi sa tej samej dlugosci (K).
Gdyby tak nie bylo, program powinien wypisac na wyjscie slowo "blad".

Postac wyniku:

Program wypisze na wyjscie K wierszy, w kazdym po N liczb. W pierwszym
wierszu znajdzie sie pierwsza liczba kazdego ciagu, w drugim druga liczba itd.

Liczby wypisujemy w kolumnach o szerokosci 10 znakow, z wyrownaniem do prawej
krawedzi kolumny.

Np. dla danych:

1 2 3 0 10 20 30 0 100 200 300 0 1000 2000 3000 0

program powinien wypisac:

     1    10    100   1000
     2    20    200   2000
     3    30    300   3000

Wskazowka 1:

Wymagana szerokosc kolumny i wyrownanie liczby da nam wywolanie funkcji
printf z pierwszym parametrem "%10d".

Wskazowka 2:

Liczby wczytane z wejscia mozna przechowywac na liscie list (lista ciagow,
dla kazdego ciagu lista liczb).

A oto rozwiązanie:

#include 
#include 
#include 

//Bedziemy przechowywac liczby w liscie dwuwymiarowej
typedef struct liczba_el{   
   int var;      
   struct liczba_el * nastepny; 
};


struct seria_el {
   struct liczba_el * liczba;  
   struct seria_el* nastepny; 
};int main (int argc, char *argv[])
{
	int liczba,seria,w_serii,ilosc_serii,wynik,i,j,k;
	struct liczba_el *teraz_liczba=NULL;
	struct liczba_el *tmp_liczba=NULL;
	struct seria_el *teraz_seria=NULL;
	struct seria_el *tmp_seria=NULL;
	struct seria_el *start=NULL;


	//pierwszy element pierwszej serii
	start=malloc(sizeof(start));
	start->liczba=malloc(sizeof(teraz_liczba));
	start->nastepny=NULL;
	start->liczba->nastepny=NULL;
	teraz_seria=start;
	teraz_liczba=start->liczba;
	
	wynik=scanf("%d",&liczba);

	teraz_liczba->var=liczba;			//
	wynik=scanf("%d",&liczba);
	
	seria=0;
	w_serii=1;
	ilosc_serii=1;
	

	while(wynik!=EOF)
	{
		if(liczba==0)
		{
			//koniec serii
			wynik=scanf("%d",&liczba);

				if(seria==0)
				{
					//jesli koniec pierwszej serii
					seria=w_serii;
				}
				else if(w_serii!=seria)
				{
					//w tej serii inna ilosc danych
					printf("blad");
					exit(1);
				}
				
			if(wynik!=EOF)
			{
				//jesli nie jest to ostatnia seria
				w_serii=1;
				ilosc_serii++;
				//nowa seria
				teraz_seria->nastepny=malloc(sizeof(start));
				teraz_seria=teraz_seria->nastepny;
					
				teraz_seria->liczba=malloc(sizeof(tmp_liczba));
				teraz_liczba=teraz_seria->liczba;
				teraz_liczba->nastepny=NULL;
				teraz_seria->nastepny=NULL;
				teraz_liczba->var=liczba;
			}
		}
		else
		{
			w_serii++;
			//Nowa liczba w serii.
			teraz_liczba->nastepny=malloc(sizeof(teraz_liczba));
			teraz_liczba=teraz_liczba->nastepny;
			teraz_liczba->var=liczba;		//
		}

		wynik=scanf("%d",&liczba);

	}
//Wczytane.
	
//I teraz trzeba wypisac!!
	

	for(i=0;i<seria;i++)
	{
		//ilosc wierszy - rozmiar serii.
		teraz_seria=start;
		
		for(j=0;jliczba;
			
			for(k=0;knastepny;
			}
			//Zwyczajnie wypisujemy
			printf("%10d",teraz_liczba->var);
			//i przechodzimy do nastepnej serii.
			teraz_seria=teraz_seria->nastepny;
		}
		printf("n");
	}
	
	//no dobrze, ale tez byloby milo po sobie posprzatac.
	
	teraz_seria=start;
	while(teraz_seria!=NULL)
	{
		teraz_liczba=teraz_seria->liczba;
		
		while(teraz_liczba!=NULL)
		{
			tmp_liczba=teraz_liczba;
			teraz_liczba=teraz_liczba->nastepny;
			free(tmp_liczba);
		}
	
		tmp_seria=teraz_seria;
		teraz_seria=teraz_seria->nastepny;
		free(tmp_seria);
	}

return 0;
}

Laboratorium programowania zad 13

Zadanie z laboratorium programowania na Informatyce UW.

Zadanie 13 (termin wysylania rozwiazan: 7 maja 2008, godz. 23:59)

(Kodowanie)

Spacje i tabulacje znajdujace sie na koncu wiersza pliku tekstowego
nie sa widoczne dla osoby czytajacej tekst. Mozna to wykorzystac do
ukrywania w tekscie informacji. Np. jeden bajt mozemy zakodowac w
tekscie, umieszczajac na koncu wiersza osiem znakow: spacje (oznaczajace
bit 0) i tabulacje (oznaczajace bit 1). Przyjmiemy, ze bity beda
uporzadkowane w kolejnosci od najbardziej znaczacego.

Napisz program ktory, w zaleznosci od sposobu wywolania, ukryje
w kolejnych wierszach tekstu po jednym bajcie pliku binarnego, lub
odczyta je z tekstu.

Program bedzie wywolywany z dwoma argumentami - litera 'c' lub 'd'
oznaczajaca tryb pracy, oraz nazwa pliku binarnego.

Program wywolany poleceniem:

./zsi07z13 c binaria wynik

ma zakodowac zawartosc pliku binarnego o nazwie "binaria" w tekscie
wczytanym z wejscia (tu jest nim zawartosc pliku o nazwie "tekst") i
wypisac na wyjscie wynik kodowania (w tym wypadku wynik trafi do pliku
o nazwie "wynik").

Niech liczba wierszy tekstu wejsciowego bedzie rowna K, a liczba bajtow
pliku binarnego N.

Jesli K jest wieksze lub rowne N, N poczatkowych wierszy tekstu wynikowego
ma zawierac reprezentacje kolejnych bajtow, a pozostalych K-N wierszy
nalezy skopiowac z wejscia na wyjscie bez zmian.

Jesli K jest mniejsze niz N postepujemy tak, jakby na koncu tekstu
wejsciowego bylo dodatkowo N-K wierszy pustych.

Program wywolany poleceniem:

./zsi07z13 d binaria <tekst

ma odkodowac dane ukryte w tekscie wczytanym z wejscia (tu jest nim
zawartosc pliku "tekst") i zapisac je w pliku binarnym o nazwie "binaria".

Zakladamy, ze tekst wejsciowy dla tego wywolania programu zawiera poprawnie
zakodowana informacje. Oznacza to, ze N poczatkowych wierszy tego tekstu
konczy sie osmioma znakami spacji i tabulacji. Jesli tekst wejsciowy ma
wiecej niz N wierszy, na koncu wiersza o numerze N+1 nie ma osmiu znakow
spacji i tabulacji. Program powinien utworzyc plik "binaria" i zapisac do
niego N odczytanych bajtow.

W zalacznikach do tresci sa pliki przykladowe:

zsi07z13.binaria
zsi07z13.tekst1
zsi07z13.tekst2
zsi07z13.wynik1
zsi07z13.wynik2

pasujace do ciagu wywolan programu:

./zsi07z13 c zsi07z13.binaria zsi07z13.wynik1
./zsi07z13 d zsi07z13.binaria <zsi07z13.wynik1
./zsi07z13 c zsi07z13.binaria zsi07z13.wynik2
./zsi07z13 d zsi07z13.binaria <zsi07z13.wynik2

A oto rozwiązanie:

#include 
#include 
#include 

//bufor - jeden bajt zapisany tym specyficznym sposobem.
char bufor[8];

int rozkoduj ()
{
	//koduje ciag spacji i tabulacji na liczbe w kodzie U2 od najbardziej znaczacego bitu.
	int i,wynik,mnoznik;
	
	//dla ujemnego bitu:
	if (bufor[0]=='t')
	{
		wynik=-128;
	}
	else
	{
		wynik=0;
	}
	
	mnoznik=64; 
		
	//7 razy:
	for (i=1;i<8;i++)
	{
		if(bufor[i]=='t')
		{
			wynik=wynik+mnoznik;
		}
		
		mnoznik=mnoznik/2;
	}

	return wynik;

}

int zakoduj (int liczba)
{
	//koduje liczbe znak na ciag spacji i tabulacji.
	//Oczywiscie W ZADANIU NIE NAPISANO ZE KOD JEST UZUPELNIENIOWY DO 2!! MUSIELISMY SIE SAMI DOMYSLIC!!
	int i,wynik,mnoznik;
	
	//na poczatku dla ujemnego bitu:
	
		if (liczba<0)
		{
			liczba=liczba+128;
			bufor[0]='t';
		}
		else
		{
			bufor[0]=' ';
		}
		
	
	mnoznik=64; 
	wynik=0;
		
	
	//7 razy:
	
	for (i=1;i=mnoznik)
		{
			//ta liczba jest w rozkladzie.
			bufor[i]='t';
			liczba=liczba-mnoznik;
		}
		else
		{
			bufor[i]=' ';
		}
		
		mnoznik=mnoznik/2;
	}
	
	return 0;

}int main (int argc,char *argv[])
{
	FILE * f;
	char znak,binarny;
	int wynik, wynikb, bufor_index, i;

	//Argumanry wywolania
	if(argv[1][0]=='c')
	{// czyli musimy zakodowac tekst
		//printf("%s",argv[2]);
		f=fopen(argv[2],"rb");
		
		wynik=scanf("%c",&znak);
		wynikb=fscanf(f,"%c",&binarny);
		
		while(wynik!=EOF)
		{
			if(znak=='r')
			{
				//nic nie robimy. to zle znaki sa.
			}
			else if (znak=='n')
			{
				//kodujemy
				//jesli jest co kodowac.
				
				if(wynikb!=EOF)
				{
					//printf("[%d]",binarny);
					zakoduj(binarny);
					printf("%s",bufor);
					wynikb=fscanf(f,"%c",&binarny);
				}
				//i koniec linii:
				printf("n");
			}
			else
			{
				//przepisujemy znak.
				printf("%c",znak);
			}
			wynik=scanf("%c",&znak);
		} // ok. caly tekst zrodlowy przepisalismy
		
		//Jesli jeszcze cos do zakodowania:
		
		while(wynikb!=EOF)
		{
			zakoduj((int) binarny);
			printf("%s",bufor);
			//printf("[%d]",binarny);
			wynikb=fscanf(f,"%c",&binarny);
			//i koniec linii:
			printf("n");

		}
		//zamykamy binaria
		fclose(f);
	}
	else if(argv[1][0]=='d')
	{//bedziemy dekodowac
	
		f=fopen(argv[2],"wb");
		wynik=scanf("%c",&znak);
		
		while(wynik!=EOF)
		{
			if(znak=='r')
			{
				//nic nie robimy. to zle znaki sa.
			}
			else if((znak=='t')||(znak==' '))
			{
				//mamy jeden z tajemnych znakow. przepisujemy do bufora.
				if (bufor_index<8)
				{
					bufor[bufor_index]=znak;
					bufor_index++;
				}
				else if (bufor_index==8)
				{
					//dziwna sytuacja. Znaczy ze na koncu tekstu byly biale znaki i do tego zostalo cos dokodowane. musimy przesunac bufor,
					for (i=0;i<7;i++)
					{
						bufor[i]=bufor[i+1];
					}
					bufor[7]=znak;
					//bufor przesuniety,
										
				}
			}
			else if (znak=='n')
			{
				//rozkodowujemy.
				
				if(bufor_index==8) //rowniotko 8 bitow.
				{
					binarny=rozkoduj();
					fprintf(f,"%c",binarny);
				}
				//printf("n");
			}
			else
			{
				//przepisujemy znak i zerujemy bufor.
				bufor_index=0;
				//printf("%c",znak);
			}
			
			wynik=scanf("%c",&znak);
		}

		fclose(f);
	}

return 0;
}

Laboratorium programowania zad 12

Zadanie z laboratorium programowania na Informatyce UW.

Zadanie 12 (termin wysylania rozwiazan: 23 kwietnia 2008, godz. 23:59)

(Kolumny jeszcze raz)

Napisz program, ktory wczyta z wejscia tekst w dwoch kolumnach
rozdzielonych spacja, znakiem '|' i jeszcze jedna spacja i wypisze
go na wyjscie w jednej kolumnie.

Dane programu beda mialy format podobny do wyniku programu numer 7
(z Pascala). Jedyna roznica bedzie dotyczyla ostatniego wiersza. Jesli
jest w nim tylko tekst pierwszej kolumny (jak w przykladzie ponizej),
wiersz bedzie zakonczony znakiem '|' bez nastepujacej po nim spacji.

Program powinien wypisac na wyjscie najpierw zawartosc calej pierwszej
kolumny danych, a nastepnie drugiej. Ma wiec odwrocic wynik dzialania
programu numer 7.

Mozna zalozyc, ze w kazdym wierszu danych znak '|' wystapi tylko raz i
bedzie sluzyl wylacznie do oddzielania kolumn.

Program nie powinien wypisywac na wyjscie spacji konczacych wiersze
pierwszej kolumny, czyli tych, ktore program numer 7 dopisywal, by
wyrownac znaki '|'.

Np. dla danych:

ala ma kota   | azor to pies eli
to jest kot ali | ola nie ma psa
ela ma psa   |

program powinien wypisac:

ala ma kota
to jest kot ali
ela ma psa
azor to pies eli
ola nie ma psa

Uwaga:

Nie wolno nakladac ograniczen na maksymalna dlugosc wiersza danych, ani
na liczbe wierszy.

Wskazowka:

Wczytujac dane, zawartosc pierwszej kolumny kopiuj bezposrednio na wyjscie,
a zawartosc drugiej wpisuj do pomocniczego pliku tekstowego. Na zakonczenie
przepisz zawartosc tego pliku na wyjscie.

A oto rozwiązanie:

#include 

int main(void)
{
 FILE *f;
 char znak;
 int i,wynik,spacji;

 //Zrobimy tak jak we wskazowce. Wiersze po | zapiszemy w pliku tymczasowym.
 spacji=0;
 f=fopen("tymczasowy","w");
 wynik = scanf("%c", &znak);

	while(wynik!=EOF)
	{
	
		while ((znak!='|')&&(wynik!=EOF))
		{
			//znaki przed |
			if (znak==' ')
			{
				//Spacja. Jesli nie jest spacja wyrownujaca, zostawnie wypisana przed nastepnym znakiem
				spacji=spacji+1;
			}
			else
			{
				i=0;
				while(i<spacji)
				{
					//wypiszemy zapamietane spacje.
					printf(" ");
					i++;
				}
				spacji=0;
				//no i znak.
				printf("%c",znak);
			}
			wynik = scanf("%c", &znak);
		}
		
		if (znak=='|')
		{
			spacji=0;
			wynik = scanf("%c", &znak);
			
			if (znak==' ')
			{
				//Cos tu bedzie dalej napisane.
				printf("n");
				wynik = scanf("%c", &znak);
				//koncowka linii.
				while (znak!='n')
				{
					//do konca linii.
					fprintf(f,"%c",znak);
					wynik = scanf("%c", &znak);
				}
				fprintf(f,"n");
			}
		}
		wynik = scanf("%c", &znak);
	}//ok, teraz polowa na wyjciu, polowa w pliku. wypisujemy plik.
	
	fclose(f);
	//Zapisalismy do pliku pomocniczego. teraz go przeczytamy.
	f=fopen("tymczasowy","r");
	
	wynik = fscanf(f,"%c", &znak);
	
	while(wynik!=EOF)
	{
		printf("%c",znak);
		wynik=fscanf(f,"%c",&znak);
	}
	fclose(f);
	return 0;
}