Wypisano

Zostałeś wypisany z listy

Twój adres został usunięty z mojej bazy, nie będziesz już dostawał więcej wiadomości związanych z tą listą adresową.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s