Laboratorium Funkcyjnego zadanie

Zadanie zaliczeniowe z programowania funkcyjnego:

(*Prosty kalkulator wyrazen. Na razie BARDZO prosty. Ograniczenia:*)
(*1. Dobrze jest nawiasowac wyrazenia, gdyz nie jest dobrze rozwiazany konflikt dodawanie / odejmowanie i mnozenie / dzielenie*)
(*2. Liczby ujemne lepiej zapisywac jako np(0-5) .*)(* Najpierw funkcje zabezpieczajace wszystko.*)
let numer a = (a >= '0') && (a  Printf.printf "n%sn" mess;;

(*POBIERAMY LINIE Z WEJSCIA I KALKULUJEMY:******)
kalkulator ((input_line stdin)^"=");;

Leave a Reply