Laboratorium programowania zad 17

Zadanie z laboratorium programowania na Informatyce UW.

Zadanie 17 (termin wysylania rozwiazan: 9 czerwca 2008, godz. 23:59)

(Procesor)

Zrealizuj symulator pewnego procesora. Ma on wczytac z wejscia jeden wiersz
zawierajacy program dla procesora, a nastepnie wykonac go, wczytujac
ewentualne dane z wejscia oraz wypisujac wyniki na wyjscie.

Procesor ma 10 rejestrow 10 bitowych przechowujacych wartosci calkowite w
kodzie U2 oraz dwa jednobitowe znaczniki mowiace o tym, czy wynik ostatniej
operacji byl ujemny oraz czy byl zerem. W chwili rozpoczecia rejestry sa
wyzerowane, znacznik "zero" ustawiony jest na true, a "minus" na false.

Program na nasz procesor jest reprezentowany przez ciag znakow (napis).
Kazda z 10 rozpoznawanych przez procesor instrukcji ma swoj jednoliterowy
kod, po ktorym podajemy od 0 do 2 jednoznakowych argumentow.

Ponizej znajduje sie lista instrukcji wraz z opisem znaczenia. W opisie tym
R oraz S oznaczaja numer rejestru ('0'..'9'), D oznacza liczbe skladajaca
sie z jednej cyfry dziesietnej a NN to dwucyfrowy zapis liczby calkowitej,
w ktorym pierwsza cyfra (dziesietna) jest bardziej znaczaca, a druga mniej.

rR (read)     - wczytanie z wejscia liczby do rejestru R
wR (write)     - wypisanie na wyjscie zawartosci wiersza R
aRS (add)      - R=R+S
cRS (copy)     - R=S
nR (negate)    - R=-R
lRD (load)     - R=D
jNN (jump)     - goto NN
mNN (jump if minus) - if(minus) goto NN
zNN (jump if zero) - if(zero) goto NN
d  (dump)     - wypisuje zawartosc rejestrow

Znaczniki "minus" i "zero", wykorzystywane w instrukcjach skoku warunkowego
'm' i 'z' sa aktualizowane po kazdej instrukcji, ktora przyjmuje jako
argument przynajmniej jeden rejestr (czyli po 'r' 'w' 'a' 'c' 'n' 'l') na
podstawie wartosci, ktora znalazla sie w tym rejestrze (gdy argumentem sa
dwa rejestry, znaczniki opisuja zawartosc pierwszego z nich).

Program podczas dzialania procesora jest przechowywany w pamieci. Komorki
pamieci sa adresowane kolejnymi liczbami naturalnymi zaczynajac od 1. Kazda
instrukcja zajmuje w pamieci od 1 do 3 komorek, np. instrukcja 'd' zajmuje
jedna komorke, 'r0' dwie a 'c01' trzy.

Wykonanie programu rozpoczyna sie od instrukcji znajdujacej sie pod adresem 1,
konczy sie, gdy kolejnej instrukcji, ktora mielibysmy wykonac, w programie nie
ma.

Oto przyklady programow:

r0r1r2w2w1w0

  wczytuje trzy liczby i wypisuje je w kolejnosci odwrotnej,

r0r1c20a21c31n3a30l41a40d

  wczytuje dwie liczby, oblicza ich sume, roznice i dodaje 1 do pierwszej
  liczby, na koniec pokazuje zawartosc rejestrow,

r0w0l11n1a01z99j03

  wczytuje liczbe n>0 i wypisuje n..1,

r0r1c20c31n3a23z36m28c02j05c12n1j05w0

  wczytuje dwie liczby i wypisuje ich najwiekszy wspolny dzielnik,

r0r1r2c31c40n4a34z44w2c32a34z37w0j57w1w0j99c32a34z99w0w2w1

  wczytuje trzy liczby i wypisuje je tak, by rowne ze soba nie sasiadowaly.
  Jesli to niemozliwe, nie wypisuje nic.

Postac danych:

Na wejsciu znajduje sie wiersz z programem (maksymalnie 100 znakow) oraz, w
kolejnych wierszach, liczby bedace danymi dla symulowanego programu (po jednej
w wierszu).

Postac wyniku:

Na wyjsciu powinien sie pojawic efekt wykonania instrukcji 'w' i 'd'.

Instrukcja 'w' wypisuje w zapisie dziesietnym (chodzi o zwykle uzycie funkcji
"printf" z pierwszym argumentem "%dn"), w pojedynczym wierszu, wartosc
argumentu. Instrukcja 'd' wypisuje zawartosc rejestrow. Dla kazdego z
dziesieciu rejestrow wypisujemy po jednym wierszu zawierajacym najpierw 10
cyfr binarnych wartosci przechowywanej w tym rejestrze (w kolejnosci od
najbardziej znaczacych), nastepnie jedna spacje oraz zapis dziesietny tej
wartosci.

A oto rozwiązanie:

#include 
#include 
#include 


int rejestry[10][10];
char program[100];
int minus;
int zero;


//Najpierw funkcje pomocnicze dla kodu binarnego.int rozkoduj (int rejestr)
{
	//U2 na int
	int i,wynik,mnoznik;
	
	//dla ujemnego bitu:
	if (rejestry[rejestr][0]==1)
	{
		wynik=-512;
	}
	else
	{
		wynik=0;
	}
	
	mnoznik=256; 

		
	//9 razy:
	for (i=1;i<10;i++)
	{
		if(rejestry[rejestr][i]==1)
		{
			wynik=wynik+mnoznik;
		}
		
		mnoznik=mnoznik/2;
	}

	return wynik;
}void zakoduj (int liczba,int rejestr)
{
	//koduje int na rejestr.


	int i,mnoznik;
	
	//na poczatku dla ujemnego bitu:
	
		if (liczba<0)
		{
			liczba=liczba+512;
			rejestry[rejestr][0]=1;
		}
		else
		{
			rejestry[rejestr][0]=0;
		}
		
	
	mnoznik=256; 
	
	
	//9 razy:
	
	for (i=1;i=mnoznik)
		{
			//ta liczba jest w rozkladzie.
			rejestry[rejestr][i]=1;
			liczba=liczba-mnoznik;
		}
		else
		{
			rejestry[rejestr][i]=0;
		}
		
		mnoznik=mnoznik/2;
	}

}


void ustaw_flagi(int rejestr)
{
	int zawartosc;
	zawartosc=0;
	zawartosc=rozkoduj(rejestr);

	if(zawartosc==0)
	{
		zero=1;
		minus=0;
	}
	else if(zawartosc>0)
	{
		zero=0;
		minus=0;
	}
	else
	{
		zero=0;
		minus=1;
	}
	
}

//Teraz funkcje realizujace instrukcje.


int read_p(int instrukcja)
{
	int rejestr,wynik;
	int liczba;
	//wczytuje znak do odpowiedniego rejestru
	rejestr=program[instrukcja+1]-'0'; // w programie sa char'y
	wynik=scanf("%d",&liczba);

	

	if(wynik>0)
	{
		//przepisujemy liczbe na rejestr;
		zakoduj(liczba,rejestr);
		ustaw_flagi(rejestr);
		return instrukcja+2;
		
	}
	else
	{
		return -1;
	}

}


int write_p(int instrukcja)
{
	int rejestr;
	int liczba;
	//wypisuje
	rejestr=program[instrukcja+1]-'0'; // w programie sa char'y
	liczba=rozkoduj(rejestr);
	ustaw_flagi(rejestr);

	printf("%dn",liczba);

	return instrukcja+2;
}

int load(int instrukcja)
{
	int rejestr;
	int liczba;
	//wczytuje znak do odpowiedniego rejestru
	rejestr=program[instrukcja+1]-'0'; // w programie sa char'y
	liczba=program[instrukcja+2]-'0';

	if((liczba>=0)&&(liczba<=9))
	{
		//przepisujemy liczbe na rejestr;
		zakoduj(liczba,rejestr);
		ustaw_flagi(rejestr);
		return instrukcja+3;
	}
	else
	{
		return -1;
		//Blad - podano nie liczbe
	}
}

int dump(int instrukcja)
{
	int i,j;
	//wyrzuca rejestry.

	for(i=0;i<10;i++)
	{
		for(j=0;j<10;j++)
		{
			printf("%d",rejestry[i][j]);
		}

		printf(" %dn",rozkoduj(i));
	}

	return instrukcja+1;
}

int jump(int instrukcja)
{
	int go,teraz,i;
	go=(program[instrukcja+1]-'0')*10 +(program[instrukcja+2]-'0');

	//szukamy go-tej instrukcji.

	go+=-1;//bo w opisie numerowane od 1
	teraz=0;
	i=0;

	while((teraz<100)&&(i<go))
	{
		if(program[teraz]=='d')
		{
			teraz+=1;
		}
		else if((program[teraz]=='r')||(program[teraz]=='w')||(program[teraz]=='n'))
		{
			teraz+=2;
		}
		else
		{
			teraz+=3;
		}

		i++;
	}

	if(i==go)
	{
		//znalezlismy
		return teraz;
	}
	else
	{
		return -1;
		//Nie ma tej instrukcji.
	}

}

int jump_minus(int instrukcja)
{
	if(minus)
	{
		return jump(instrukcja);
	}
	else
	{
		return instrukcja+3;
	}
}

int jump_zero(int instrukcja)
{
	if(zero)
	{
		return jump(instrukcja);
	}
	else
	{
		return instrukcja+3;
	}
}

// no i tylko funkcje matematyki binarnej.


int copy(int instrukcja)
{
	int i,rejestr1,rejestr2;

	rejestr1=program[instrukcja+1]-'0';
	rejestr2=program[instrukcja+2]-'0';

	

	for(i=0;i0;i+=-1)
	{
		rejestry[rejestr1][i]+=rejestry[rejestr2][i];
		rejestry[rejestr1][i]+=przeniesienie;
		przeniesienie=0;

		//przeniesienie;
		if(rejestry[rejestr1][i]>1)
		{
			przeniesienie=1;
			rejestry[rejestr1][i]+=-2;
		}
	}

	//bit znaku:
	rejestry[rejestr1][i]+=rejestry[rejestr2][i];
	rejestry[rejestr1][i]+=przeniesienie;

	if(rejestry[rejestr1][i]>1)
	{

		if(!przeniesienie)
		{
			//przepelnienie
			return -1;
		}
		else
		{
			rejestry[rejestr1][i]+=-2;
			ustaw_flagi(rejestr1);
			return instrukcja+3;
		}
	}
	else
	{
		ustaw_flagi(rejestr1);
		return instrukcja+3;
	}

}

int negate(int instrukcja)
{
	int i,rejestr,przeniesienie;
	rejestr=program[instrukcja+1]-'0';

	//inwersja bitow
	for(i=0;i1)
		{
			przeniesienie=1;
			rejestry[rejestr][i]+=-2;
		}
		i=i-1;
	}
	ustaw_flagi(rejestr);
	return instrukcja+2;
}
int main (int argc, char *argv[])
{
	int i,j,k,wynik;
	char znak;
	zero=0;
	minus=0;
	for(k=0;k<10;k++)
	{
		for(j=0;j<10;j++)
		{
			rejestry[k][j]=0;
		}
	}


	//zainicjowane.

	wynik=scanf("%c",&znak);
	k=0;
	while((wynik!=EOF)&&(k<100)&&(znak!='n')&&(znak!='r'))
	{
		program[k]=znak;
		wynik=scanf("%c",&znak);
		
		k++;
	}

	while(k<100)
	{
		program[k]=' ';
		k++;
	}
	k=0;
	//Wczytujemy
	if(wynik!=EOF)//jesli nie bylo programu
	{
		i=0;

		while(i<100)
		{
			
			if(i==-1)
			{
				//byl blad.
				break;
			}
			else
			{
				
				switch (program[i])
				{
					case 'r':
						i=read_p(i);
						break;
					case 'w':
						i=write_p(i);
						break;
					case 'a':
						i=add(i);
						break;
					case 'c':
						i=copy(i);
						break;
					case 'n':
						i=negate(i);
						break;
					case 'l':
						i=load(i);
						break;
					case 'd':
						i=dump(i);
						break;
					case 'j':
						i=jump(i);
						break;
					case 'm':
						i=jump_minus(i);
						break;
					case 'z':
						i=jump_zero(i);
						break;
					default:
						i=-1;
						break;
				}

			}
		}

	}
	else
	{
		//Szwindel. Nie bylo znakow.
		return 1;
	}

return 0;
}

Leave a Reply