Lab HTMLa i Javy, zadanie 1

Pierwsze zadanie z nowego przedmiotu, Laboratorium HTML i Java brzmiało następująco:

Stwórz zestaw powiązanych stron (co najmniej 3, nie muszą być duże) dotyczących Twojego hobby. Strony te powinny spełniać następujące warunki: 
  * strony mają być stworzone ręcznie (tzn. nie powinny być wynikiem zapisania dokumentu Write'a czy Worda w formacie (X)HTML),
  * strony mają używać wspólnego arkusza stylów,
  * strony powinny być zapisane za pomocą kodowania utf-8 (żeby to można było zauważyć, strony powinny być po polsku),
  * wszystkie strony muszą być zapisane w tym samym standardzie (X)HTMLa,
  * wszelkie formatowania powinny być wyrażone za pomocą arkuszy stylów,
  * należy zdefiniować (i użyć) co najmniej jedną, własną klasę stylów, choćby do wyświetlenia tekstu z boku, jak to opisano w materiałach pomocniczych poniżej,
  * strony powinny zawierać co najmniej następujące elementy html:
     o a,
     o ul i ol,
     o dl (lista definicji, elementy zaznacza się znacznikami dt i dl),
     o table (tablica nie musi być duża, wystarczy nawet 2*2, byleby użyć zarówno th jak i td),
     o img,
     o h1.

Arkusz(e) stylów powinien zawierać co najmniej:

  * definicje własnej klasy (własnych klas),
  * selektor powodujący, że elemeny (li) z listy uporządkowanej (ol) będą wypisywane inną czcionką (np. innego rozmiaru czy koloru), niż elementy z listy nieuporządkowanej (ul),
  * formatowanie ekranowe i do druku: na wydruku wszystkie teksty mają być czarne (a na ekranie co najmniej część nie), ponadto na wydruku nie powinny się pojawić żadne rysunki/zdjęcia.
  * wszystkie strony i arkusze muszą walidować się narzędziem z witryny w3.org.

Nie wiedziałem, jak sobie poradzę ze zrobieniem STRONY INTERNETOWEJ ale musiłem stawić czoło temu zadaniu.

A oto rozwiązanie:
Lab HTML i JAVA 1

Leave a Reply