Lab HTML i JAVA, zadanie 4

Trzecie zadanie z nowego przedmiotu, Laboratorium HTML i Java brzmiało następująco:

Napisz aplet, który zdefiniuje własną obsługę kliknięć myszy i w reakcji na każde z nich będzie rysował na ekranie wielokąt o bokach wyznaczonych przez punkty kliknięcia. Możesz skorzystać z klasy Polygon.

A oto rozwiązanie:
Zadanie 4

Leave a Reply