Wymiana Rozrządu Focus 1.8 tddi

Gdy pęknie pasek rozrządu, może być bardzo niedobrze.

Czym jest pasek rozrządu?

W silniku są dwa wały: Wał korbowy i rozrząd. Wał korbowy porusza tłokami, wał rozrządu otwiera i zamyka zawory w komorach spalania. Pamiętać przy tym trzeba, że silnik 1.8tddi jest kolizyjny! Oznacza to, iż tłoki biją w zawory gdy stracą sterowanie. Ale wróćmy do tego, czym jest pasek rozrządu.

Pasek rozrządu łączy wał korbowy z wałkiem rozrządu.

Co się stanie, gdy pęknie pasek rozrządu?

 1. Pasek pęka
 2. Wałek rozrządu przestaje się obracać, niektóre zawory zostają zamknięte – inne otwarte.
 3. Wał korbowy obraca się siłą rozpędu
 4. Tłoki biją w otwarte zawory krzywiąc je i niszcząc.
 5. To nie jest dobre.

Gdy mi się zdarzyłocoś takiego, jechałem sobie spokojnie, usłyszałem dziwny dźwięk, potem dźwięk podobny do rozrusznika który nie potrafi zapalić samochodu. Silnik zgasł, samochód zaczął się toczyć.

Trochę informacji technicznych od Forda

Pasek
Zalecane okresy wymiany
?	Focus:
?	?09/01: Co 150 000 km lub co 10 lat - wymienić.
?	10/01?: Co 160 000 km lub co 10 lat - wymienić.
?	Transit i Tourneo:
?	Co 250 000 km lub co 10 lat - wymienić.
?	Koniecznie zapoznać się z warunkami eksploatacji i potwierdzeniami przeglądów.
Uszkodzenia silnika
UWAGA: Mimo, że przy pęknięciu paska następuje zazwyczaj uszkodzenie silnika, przed zdjęciem głowicy cylindrów sprawdzić ciśnienie sprężania.
Czasy pracy - godz.
Wymontowanie i zamontowanie	2,50
Narzędzia specjalne
?	Przyrząd blokujący koła zamachowego - Ford nr 303-393 (21-168).
?	Liniał nastawczy wałka rozrządu - Ford nr 303-376 (21-162-B).
?	Trzpień blokujący wału korbowego - Ford nr 303-193 (21-104).
?	Ściągacz koła rozrządu - Ford nr 303-651 (21-229).
?	Uchwyt koła rozrządu - Ford nr 205-072 (15-030-A).
Zapamiętać
?	Odłączyć akumulator.
?	NIE obracać wałem korbowym ani wałkiem rozrządu po zdjęciu paska zębatego.
?	Wykręcić świece żarowe, aby silnik łatwiej się obracał.
?	Obrócić wałem silnika (jeżeli nie zaznaczono inaczej) w normalnym kierunku obrotów.
?	Obracać TYLKO kołem wału korbowego i nie obracać żadnym innym kołem zębatym.
?	Zwrócić uwagę na wszystkie momenty dokręcania.
Zdejmowanie

WSKAZÓWKA: Ręcznie regulowana rolka napinająca, w samochodach montowanych przed 08/00 musi zostać zastąpiona rolką automatyczną.
?	Podnieść i podeprzeć przód samochodu.
?	Wymontować następujące elementy:
o	Osłonę chłodnicy turbodoładowania.
o	Przewody chłodzenia turbosprężarki.
?	Wyjąć wtyczkę czujnika temperatury zasysanego powietrza.
?	Wymontować następujące elementy:
o	Chłodnicę turbodoładowania.
o	Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. NIE poluzować węży.
o	Uchwyt przewodu układu wspomagania.
o	Pokrywa głowicy cylindrów.
o	Osłona paska napędowego dodatkowych podzespołów.
o	Pasek napędowy dodatkowych podzespołów.
o	Wałek napędowy alternatora.
o	Rozrusznik.
?	Obrócić wałem korbowym w prawo, w położenie przed GMP pierwszego cylindra. Równoległa szczelina w wałku rozrządu musi się pokrywać z krawędzią głowicy cylindrów.
?	Wykręcić korek z bloku cylindrów. Włożyć trzpień blokujący [1] . Przyrząd nr 303-193 (21-104).
?	Obracać wałem korbowym w prawą stronę, aż dotknie trzpienia blokującego [1] .
?	Zastosować przyrząd blokujący koła zamachowego [2] . Przyrząd nr 303-393 (21-168).

WSKAZÓWKA: Czoło wału korbowego nadal musi dotykać trzpienia blokującego.
?	Liniał nastawczy wsunąć pod tylny koniec wałka rozrządu [3] . Przyrząd nr 303-376 (21-162-B).
?	Podeprzeć silnik.
?	Wymontować następujące elementy:
o	Prawa poduszka silnika.
o	Trzpienie poduszki silnika.
o	Osłona paska zębatego [4] .
?	Poluzować śrubę rolki napinającej [5] .
?	Odsunąć rolkę napinającą na prawo od paska [6] . Użyć klucz z wewnętrznym sześciokątem. Lekko dokręcić śrubę [5] .
?	Przytrzymać koło rozrządu [7] . Przyrząd nr 205-072 (15-030-A).
?	Poluzować śrubę koła rozrządu [8] .
?	Poluzować koło rozrządu na piaście [9] . Przyrząd nr 303-651 (21-229).
?	Koło rozrządu musi się swobodnie obracać, bez przechylania się.
?	Zdjąć pasek zębaty.

WSKAZÓWKA: Używanego paska NIE należy ponownie zakładać.

WSKAZÓWKA: Jeżeli zamontowano ręcznie regulowaną rolkę napinającą, należy ją wymienić na rolkę automatyczną.
Zakładanie

WSKAZÓWKA: W sprawie wymiany rolki napinającej zwrócić się do dealera firmy Ford. Upewnić się, czy nowy pasek zębaty ma widoczne logo firmy FORD.

WSKAZÓWKA: Podczas zakładania paska silnik musi być zimny.
?	Wał korbowy musi być ustawiony w GMP pierwszego cylindra.
?	Czoło wału korbowego musi dotykać trzpienia blokującego [1] .
?	Przyrząd blokujący koła zamachowego musi być prawidłowo umieszczony [2] .
?	Wałek rozrządu musi zostać zablokowany przyrządem [3] .
?	Koło rozrządu musi się swobodnie obracać, bez przechylania się.
?	Automatyczna rolka napinająca musi się znaleźć w położeniu pokazanym na rysunku [10] .
?	Zakładać pasek zębaty w lewą stronę, rozpoczynając przy tym od koła pompy wtryskowej/koła pompy wysokiego ciśnienia. Zwrócić uwagę, aby podczas zakładania pasek był naprężony. Strzałki muszą wskazywać kierunek ruchu paska.
?	Poluzować śrubę rolki napinającej [5] .
?	Obracać rolkę napinającą w lewo, aż wskazówka znajdzie się w pokazanym położeniu [11] . Użyć klucz z wewnętrznym sześciokątem.
?	Dokręcić śrubę rolki napinającej [5] . Moment dokręcania: 50 Nm.
?	Przytrzymać koło rozrządu [7] . Przyrząd nr 205-072 (15-030-A).
?	Dokręcić śrubę koła rozrządu [8] . Moment dokręcania: 50 Nm.
?	Wyjąć przyrządy [1] , [2] i [3] .

WSKAZÓWKA: W razie potrzeby oznaczyć farbą lub kredą koło pasowa wału korbowego.
?	Obrócić wałem korbowym prawie sześć obrotów w prawo.
?	W blok cylindrów wsunąć trzpień blokujący [1] .
?	Obracać powoli wałem korbowym w prawo, w GMP pierwszego cylindra, aż czoło wału dotknie trzpienia blokującego.
?	Zastosować przyrząd blokujący koła zamachowego [2] .

WSKAZÓWKA: Czoło wału korbowego nadal musi dotykać trzpienia blokującego.
?	Wskazówka rolki napinającej musi się znaleźć w położeniu pokazanym na rysunku [11] . Jeżeli tak nie jest, powtórzyć zakładanie paska.
?	Sprawdzić, czy liniał nastawczy może zostać wsunięty pod tylną stronę wałka rozrządu [3] . Jeżeli tak nie jest, powtórzyć zakładanie paska.
?	Wyjąć przyrządy [1] , [2] i [3] .
?	Wkręcić korek w blok cylindrów. Moment dokręcania: 24 Nm.
?	Jeżeli ręcznie regulowana rolka napinająca została zastąpiona rolką automatyczną, wymienić osłonę paska zębatego. Opiłować wewnętrzne krawędzie [12] .
?	Zamontować elementy w kolejności odwrotnej jak przy demontowaniu.

Łańcuch
Narzędzie specjalne
?	Trzpień blokujący wału korbowego - Ford nr 303-193 (21-104).
?	Narzędzie do blokowania koła zamachowego - Ford nr 303-393 (21-168).
?	Narzędzie do wymontowania koła pompy wtryskowej/koła pompy wysokiego ciśnienia - Ford nr 303-095 (23-067).
?	Narzędzie do mocowania kołnierza - Ford nr 205-072 (15-030-A).
?	Narzędzie do ustawiania przedniej osłony łańcucha rozrządu - Ford nr 303-652 (21-230).
?	Wiertło 6 mm.
Uwaga
?	Odłączyć akumulator.
?	Wymontować świece żarowe, aby silnik można było łatwiej obracać.
?	Obracać silnik (jeżeli nie podano inaczej) w normalnym kierunku obrotów.
?	Zwrócić uwagę na momenty dokręcenia.
?	Jeżeli występuje: Przed wymontowaniem zaznaczyć położenie montażowe czujnika położenia wału korbowego.
?	Obracać silnik TYLKO za pomocą koła wału korbowego, a nie za pomocą innych kół łańcuchowych.
?	NIE obracać wału korbowego lub wałka rozrządu, gdy jest zdjęty łańcuch rozrządu.
Ustawianie faz rozrządu
?	Czynności wymagane przy wymontowaniu i zamontowaniu łańcucha rozrządu:
o	Wymontować pasek zębaty.

WSKAZÓWKA: Wymontować rozrusznik, w celu uzyskania dostępu do koła zamachowego.
?	Wał korbowy w położeniu GMP pierwszego cylindra.
?	Włożyć trzpień blokujący wału korbowego [1] .
?	Wymontować łańcuch rozrządu, koła rozrządu i prowadnicę.
?	Silniki z układem wtryskowym Common-Rail:
o	Dokręcić śruby koła pompy wysokiego ciśnienia momentem 33 Nm.
o	Zamontować napinacz łańcucha [2] . Moment dokręcenia: 65 Nm.
?	Silniki bez układu wtryskowego Common-Rail:
o	Wkręcić śruby koła pompy wtryskowej. Śruby dokręcić mocno ręką.
o	Zablokować koło pompy wtryskowej. Włożyć wiertło 6 mm [3] .
o	Zamontować napinacz łańcucha [2] . Moment dokręcenia: 65 Nm.
o	Dokręcić śruby koła pompy wtryskowej momentem 33 Nm.
?	Po zamontowaniu osłony łańcucha rozrządu należy zamknąć otwory śrub w zewnętrznym kole pompy wtryskowej/pompy wysokiego ciśnienia za pomocą środka uszczelniającego.

WSKAZÓWKA: Zawsze wymieniać na nowe mocowania uszczelniających pierścieni olejowych pompy wtryskowej/pompy wysokiego ciśnienia.
?	Zamontowanie zewnętrznego koła pompy wtryskowej/koła pompy wysokiego ciśnienia. Dokręcić śruby momentem 42 Nm [4] .
?	Wymienić śrubę koła pasowego wału korbowego. Dokręcić śrubę na 100 Nm + 180°.

Informacja wzięta stąd: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1215058.html

Co zatem robić?

Dobrze, jak wiadomo, takie informacje techniczne są bardzo informacyjne, jednak co robić dokładnie? Otóż wbrew temu, co piszą w różnych miejscach, rozrząd DA SIĘ WYMIENIĆ DOŚĆ ŁATWO. Raz go wymieniłem z koleżanką pod McDonaldem w Grudziącu. Nie wierzycie?

img_0336

Przy okazji, na ziemi widzicie mniej więcej wszystkie narzędzia które będą wam potrzebne.

Oto opis krok po kroku:

Wymiana rozrządu Focus 1.8 tddi

Potrzebujemy:

 • Naturalnie pasek rozrządu. Polecam ten: Pasek rozrządu Focus
 • Przy okazji wymieniłem też rolkę paska rozrządu
 • Zestaw kluczy płaskooczkowych
 • Kombinerki
 • Śrubokręty
 • Coś do podparcia silnika – najlepiej żabka
 • płaska blacha grubości mniej więcej 3 mm
 • wiertło fi 6
 • Inne różne narzędzia.
 • Mi pomagała ta książka. Nie pamiętam ile wiedzy z niej wyciągnąłem, ale bez niej bym sobie nie poradził 🙂

Generalnie najbardziej frustrującym zadaniem jest zdjęcie czarnej osłony z paska rozrządu. Problemem generalnie jest to, że osłonę zasłania nam łapa trzymająca silnik. Gdy nie mamy tej osłony, sprawa jest dużo łatwiejsza, dlatego nie montowałem jej z powrotem. Ale do rzeczy.

 1. Rozmontowujemy przewody paliwowe przechodzące nad osłoną rozrządu
 2. Zdejmujemy osłonę pod silnikiem
 3. Osłonę i Intercooler
 4. zbiornik na płyn chłodzący
 5. I wszystkie rzeczy w okolicy.
 6. Podpiereamy silnik przygotowanym koziołkiem
 7. Zdejmujemy łapę trzymajacą silnik
 8. Zdejmujemy dekiel zaworów na głowicy
 9. Teraz można odmontować osłonę paska
 10. No i dostaliśmy się do paska.
 11. Jeśli pasek jest zerwany, to musimy zdjąć głowicę i sprawdzić czy zawory nie zostały zbite
 12. Jeśli pasek jest w porządku, ustawiamy tłoki w GMP (Górne Martwe Pole) 1 cylindra. Robimy to po to, aby mieć pewność, że wszystko zostało pozakładane w odpowiedniej pozycji. Jak to zrobić? Kręcimy śrubą przy kole wału korbowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Śrubę tą najłatwiej sięgnąć od spodu, z ziemi.
 13. Żeby nie przesunąć wałka rozrządu, blokujemy go na wcięciu przedstawionym na schemacie technicznym numerem 3. Ja włożyłem blachę grubości 3 mm i pasowała idealnie.
 14. Kółko przy pompie wtrysku ma taką kropkę, widoczną na poniższych zdjeciach. Kropka ta powinna być na samej górze.
 15. Teraz odkręcamy kółko naciągowe przeciwnie do ruchu wskazówek.
 16. Zakładamy nowy pasek
 17. Zakładamy nową rolkę, wkładamy śrubę.
 18. Ustawiamy rolkę delikatnie przekręcając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ustawiamy kluczem ampulowym, tak by blaszka była poziomo, tak jak na schemacie technicznym, numer 11, SPRĘŻYNA ROLKI POWINNA BYĆ NAPIĘTA, ALE MIEĆ JESZCZE LUZ.
 19. No i składamy wszystko odwrotnie.

Blokowanie rozrządu

Generalnie, punkty 12-14 służą temu żeby cały zestaw był zablokowany w odpowiedniej pozycji przed zdjęciem paska. Nie chcemy, żeby rozrząd był źle ustawiony- co się dzieje wtedy, już omówiliśmy. Prawdopodobnie znaleźliście już w internecie jakieś informacje, że trzeba blokować stosując odpowiednie narzędzia.

Otóż jak napisałem, po ustawieniu całego zestawu w GMP pierwszego cylindra (tak zdecydował producent że wtedy się blokuje rozrząd ) wystarczy zablokować wałek rozrządu wsuwając w krzywkę 3mm blachę z prawej strony. Wał korbowy nie powinien się obracać, a o tym, że jest w odpowiedniej pozycji informuje nas kropka na kółku przy pompie wtryskowej.

Leave a Reply