Strategia antywypaleniowa

Na zajęciach z przedmiotu Doradztwo i Consulting dostaliśmy zadanie znalezienia problemy który można rozwiązać.

Trafiłem do grupy z Bartłomiejem Kowalskim, Eweliną Mocarską i Iloną Stelmach.

Wybraliśmy sobie bardzo cieklawe zadanie: Wypalenie zawodowe wśród ratowników medycznych.

Wypalenie zawodowe wśród ratowników

Otóż okazuje się, że jest to całkiem spory problem. Ratownicy pracują z ludźmi, którzy są zwykle niewdzięczni, nie dostają odpowiedniej informacji zwrotnej pomijając fakt że ich praca sama w sobie jest ciężka.

Dlatego zaatakowaliśmy ten problem wykorzystując model PATH

Problem

Analysis

Test

Help

Oto zatem krótkie streszczenie naszej strategii:

[adsense]

MODEL
Problem sprowadza się do:

 1. Brak poczucia sprawstwa i kontroli
 2. Brak poczucia sensu wykonywanej pracy
 3. Postrzeganie (zauważenie;świadomość) sytuacji wypaleniowej

POWODY:

1. Brak poczucia sprawstwa i kontroli jest powodowany przez:

 • Śmierć i życie pacjenta nie zależy jedynie od pracy ratownika, ale również od innych czynników niezależnych od niego.
 • Brak informacji zwrotnej dotyczącej stanu pacjenta.
 • Brak widocznych efektów pracy.
 • Perfekcjonizm i nadodpowiedzialność ratowników.
 • Negatywna ocena własnych kwalifikacji przez zainteresowanych.
 • Niskie poczucie własnej skuteczności

2. Brak poczucia sensu wykonywanej pracy jest powodowany przez:

 • Brak odzwierciedlenia wysiłku w opcjach kariery/awansu.
 • Brak odzwierciedlenia wysiłku w pensji.
 • Brak informacji zwrotnej.
 • Brak późniejszego kontaktu z pacjentem.
 • Brak możliwości dzielenia się wiedzą z innymi.
 • Wyolbrzymianie porażek.
 • Brak lub słaba organizacja czasu prywatnego i czasu pracy

3. Postrzeganie (zauważenie;świadomość) sytuacji wypaleniowej jest powodowane przez:

 • brak dostępuj do literatury, czasopism itd.
 • brak chęci do własnego rozwoju
 • przekonanie, że ?mnie to nie dotyczy?
 • brak możliwości dzielenia się wiedzą

ZAPOBIEGANIE:

 • wytworzenie poczucia sprawstwa -> feedback o zdrowiu pacjentów w formie ustnej informacji ze strony zespołu przejmującego chorego, jak również na ?ścianie płaczu?
 • wytworzenie poczucia sensu wykonywanej pracy -> ?ściana płaczu?-tablica, na której są informacje dotyczące pacjentów, uratowani mają możliwość podziękowań ratownikom za uratowanie życia (ULOTKA)
 • program antywypaleniowy: podnoszenie świadomości ryzyka wypaleniowego ratowników, edukacja antywypaleniowa
 • mini biblioteczka w pokoju ratowników (czasopisma specjalistyczne, broszury, ulotki)

Cel interwencji:

 • obniżenie poziomu wypalenia zawodowego wśród ratowników medycznych.
 • podnoszenie świadomości ryzyka wypaleniowego ratowników medycznych

Przedmiotem interwencji jest:

 • podnoszenie poziomu poczucia sprawstwa i kontroli
 • podnoszenie poziomu poczucia sensu wykonywanej pracy
 • podnoszenie świadomości wypaleniowej

Program antywypaleniowy:
Zapobieganie:
WERSJA BASIC:

 • udzielanie informacji zwrotnej
 • spotkania zespołu medycznego (informacje o ilości osób, które żyją)
  • cykliczne spotkania zespołu, wymiana doświadczeń, nowinki, informacje o wypaleniu
 • możliwość awansu, szkoleń

WERSJA PREMIUM:

 • blog ekspercki – zamiast forów.
 • pocztówko-ulotka z odrywanymi zdjęciami jako informacja od pacjentów dla ratowników (z podpisana umowa, bezznaczkowa, darmowa w kształcie karetki) bez danych ratowników
 • zestawienie statystyk ratowniczych obok ?pocztówkowej ściany płaczu?
 • krótkie filmy tworzone przez ratowników dotyczące tego dlaczego warto być ratownikiem medycznym – stopa w drzwi. – najlepszy film puszczony w szpitalu, na darmowym programie.

Co może pójść nie tak?

 • nie wszyscy ratownicy mogą być chętni do wzięcia udziału
 • niechęć pacjentów do wypisywania kartek
 • nie każdy korzysta z forów internetowych, tym samym może nie korzystać z bloga.
 • brak czasu i chęci na spotkania zespołu,
 • niechęć do dodatkowych szkoleń
 • trudność z dostępem do komputera

O co chodzi z ulotką?

Nasza fantastyczna ulotka pełni wiele funckji!

 • Karta ICE wykorzystuje zasadę wzajemności. Klient dostaje coś za darmo, to czuje się zobowiązany
 • Zdjęcia ratowników i tekst pełnią rolę informacyjną. jest to element strategii implementacyjnej stosowanej analizy zachowania
 • Pocztówka sprawia, że łatwo jest napisać parę ciepłych słów do ludzi którzy utatowali życie.

[galeria serwis=”flickr” tag=”Coaching_model_wypalenia”]

Leave a Reply