DupliKiler

Klient naszej wspaniałej firmy Netivo (http://netivo.pl/) chciał scalić 2 bazy emailowe tak, by emaile się nie powtarzały.

Napisałem zatem prosty programik który pozwoli to zrobić.

Mój program wczytuje plik .txt który ma po jednym adresie email w jednej linii i usuwa duplikujące się linie. Dodatkowo, sortuje je.

To bardzo prosty skrypcik, ale może się komuś przydać:

Kod głównej części:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Collections;

namespace DupliKiler
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog fDialog = new OpenFileDialog();
      fDialog.Title = "Open XML/UML File";
      fDialog.Filter = "Pliki tekstowe|*.txt";
      fDialog.InitialDirectory = @"C:";

      if (fDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        backgroundWorker1.RunWorkerAsync(fDialog.FileName.ToString());
      }

    }

    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
        Hashtable wBazie = new Hashtable();
        int unikalnych = 0;
        int duplikatow = 0;
        //if ((string)e.Argument.EndsWith("txt"))
        //{
        TextReader tr = new StreamReader((string)e.Argument);
          FileInfo t = new FileInfo((string)e.Argument + "_Dupli.txt");
          StreamWriter Tex = t.CreateText();
          string input = null;
          while ((input = tr.ReadLine()) != null)
          {
            if (!wBazie.Contains(input))
            {
              wBazie.Add(input, 1);
              Tex.WriteLine(input);
              unikalnych++;
              //backgroundWorker1.ReportProgress(unikalnych);
            }
            else
            {
              duplikatow++;
            }
          }
          MessageBox.Show("Zanalizowano " + (unikalnych + duplikatow).ToString() + " wierszy. Unikalnych okazało się " + unikalnych + " a powtórzonych " + duplikatow + ". Plik wynikowy został zapisany w tym samym katalogu co źródłowy.");
          tr.Close();
          Tex.Close();

        //}
        //else if (fDialog.FileName.EndsWith("xls"))
        //{
        //  MessageBox.Show("XLS");
        //}

    }

  }
}

[adsense]

Pobierz Duplikillera:

DupliKiler

Leave a Reply