Lab Wpółbieżny i obiektowy zadanie 2

Drugie zadanie z labu współbieżnego i obiektowego wygląda tak: Napisz program kalkulator, który pozwala wczytywać wyrażenia arytmetyczne ze zmiennymi i wyliczać ich wartości. Wyrażenia mogą być dowolnie rozbudowane, choć składają się tylko z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Zmienne i wyrażenia są typu całkowitego. Nazwy zmiennych składają się tylko z liter. Dane użytkownik podaje ze standardowegoContinue reading “Lab Wpółbieżny i obiektowy zadanie 2”

Lab HTML i JAVA, zadanie 4

Trzecie zadanie z nowego przedmiotu, Laboratorium HTML i Java brzmiało następująco: Napisz aplet, który zdefiniuje własną obsługę kliknięć myszy i w reakcji na każde z nich będzie rysował na ekranie wielokąt o bokach wyznaczonych przez punkty kliknięcia. Możesz skorzystać z klasy Polygon. A oto rozwiązanie: Zadanie 4

Struktury Danych

Ze struktur danych dostaliśmy wyobraźcie sobie do napisania program! Kto by pomyślał? Oto treść: Motel Dost˛epna pami˛e´ c: 64MB. Profesor Makary wybiera si˛e na zimowy urlop na narty. Poniewa˙ z droga z domu profesora do górskiego kurortu jest daleka, profesor liczy si˛e z konieczno´ sci ˛a podzielenia jej na dwa dzienne etapy, z noclegiem wContinue reading “Struktury Danych”

Lab HTML i JAVA zadanie 3

Trzecie zadanie z nowego przedmiotu, Laboratorium HTML i Java brzmiało następująco: Napisz w Javie program do analizy utworów literackich mistrzów pióra. Program ma wczytać ze standardowego wejścia plik tekstowy (w zamyśle utwór jednego z wieszczów, na przykład pobrany z internetu), policzyć częstości występowania w nim poszczególnych słów i wypisać na standardowe wyjście n najczęściej występującychContinue reading “Lab HTML i JAVA zadanie 3”

Lab obiektowy i współbieżny zadanie 1

Pierwsze zadanie z fascynującego przedmiotu “Laboratorium Programowania Obiektowego i współbieżnego brzmi tak:” Napisz w Javie hierarchię klas opisujących pracowników pewnej firmy komputerowej. Wyraź w tej hierarchii następujące fakty: * wszyscy pracownicy są ludźmi, * każdy kierownik projektu, projektant, analityk, tester, programista, a nawet sam prezes jest pracownikiem, * każdy kierownik projektu oraz prezes jest kierownikiem.Continue reading “Lab obiektowy i współbieżny zadanie 1”

Lab HTMLa i Javy, zadanie 2

Drugie zadanie z nowego przedmiotu, Laboratorium HTML i Java brzmiało następująco: Napisz klasę implementującą zbiór liczb całkowitych. Przy tworzeniu obiektów tej klasy, użytkownik podaje z jakiego zakresu liczb będą elementy tego zbioru (dla uproszczenia zakładamy, że to przedział o dolnej granicy 0) oraz ile wynosi maksymalna liczba elementów w zbiorze. Zbiór powinien mieć typowe operacje:Continue reading “Lab HTMLa i Javy, zadanie 2”

Poster

Na wspaniałym moim kierunku Psychologia przeprowadzaliśmy replikę badania eksperymentalnego “Klipce” Lewickiego. Jak możecie poczytać w każdym podręczniku Psychologii, jest to eksperyment z zakresu tworzenia Pojęć. Temat ciekawy jak stan amerykańskich firm motoryzacyjnych. Gdy już popełniliśmy owo badanie, nastąpiła sesja posterowa z udziałem gwiazd i celebrities Akademii Pedagogiki Specjalnej. Na owej sesji posterowej prezentowaliśmy swój plakatContinue reading “Poster”

Lab HTMLa i Javy, zadanie 1

Pierwsze zadanie z nowego przedmiotu, Laboratorium HTML i Java brzmiało następująco: Stwórz zestaw powiązanych stron (co najmniej 3, nie muszą być duże) dotyczących Twojego hobby. Strony te powinny spełniać następujące warunki: * strony mają być stworzone ręcznie (tzn. nie powinny być wynikiem zapisania dokumentu Write’a czy Worda w formacie (X)HTML), * strony mają używać wspólnegoContinue reading “Lab HTMLa i Javy, zadanie 1”

Eksperyment!

Zachęcająć nas perspektywą zaliczenia ćwiczeń, szanowne grono pedagogiczne na psychologii zadało nam następującą pracę: Sporządzić projekt badań własnych Sporządzić z owego projektu prezentację, która wszem i wobec wyjaśni o co chodzi. Prezentacja wykonana w składzie: Dorota Powęzka Mateusz Bala Anna Gutowska Marta Koziarska Sonia Kondej Aleksandra Sawczuk I, niżej podpisany – Artur Piszek Oto filmikContinue reading “Eksperyment!”

Laboratorium C++

Zadanie z laboratorium programowania C++ na Informatyce UW. Program zaliczeniowy ? wersja finalna ? 2008-10-23. Program zaliczeniowy polega na napisaniu aplikacji w C++. Celem aplikacji jest wykonywanie prostych programów na danych. Programem nazywamy listę kolejnych operacji na danych. Każdy program jest postaci: operacja operacja …. operacja Każda operacja jest pewnym przekształceniem plików z danymi. SąContinue reading “Laboratorium C++”